Έναρξη Επιχείρησης

Η OWLnFOX αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες για το ξεκίνημα της επιχείρησης σας παρέχοντας παράλληλα οικονομοτεχνική & φορολογική μελέτη καθώς και νομική κάλυψη & συμβουλευτική.
 • Ανάληψη και διεκπεραίωση όλων των αιτήσεων και διαδικασιών για την έναρξη
 • Φορολογική Ανάλυση της νέας εταιρείας
 • Σύνταξη Καταστατικών & όλων των νομικών εγγράφων
 • Σύνταξη Εταιρικών Συμφωνητικών
 • Σύσταση Αλλοδαπών Εταιρειών
 • Εύρεση καταλληλότερου σημείου για έδρα
 • Κοστολόγηση Επένδυσης
 • Μελέτη για το βέλτιστο μέγεθος και τη βέλτιστη νομική μορφή
 • Ανάλυση Αγοράς & δυνητικής πελατείας
 • Ανάλυση κόστους λειτουργίας και παραγωγής
 • Παροχή έδρας για τη σύσταση της νέας εταιρείας
 • Διαρκής Νομική Υποστήριξη & Συμβουλευτική