Εργατικά / Μισθοδοσία

Η OWLnFOX παρέχει πλήρη κάλυψη των αναγκών μισθοδοσίας της επιχείρησης σας. Αναλαμβάνουμε την τήρηση και την μηχανοργάνωση καθώς και τη διαχείριση προσλήψεων και αποχωρήσεων/απολύσεων. Επιπροσθέτως παρέχουμε νομική κάλυψη και συμβουλευτική σε όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα. Υπάρχει και η δυνατότητα επιχειρηματικής ανάλυσης, δηλαδή αξιολόγηση του προσωπικού και της οργάνωσης, αναδιατύπωση περιγραφών θέσεων εργασίας και οργανογράμματος, θέσπιση διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου. Παρεμβαίνουμε και σε θέματα εργασιακών σχέσεων που προκύπτουν από μεταβιβάσεις, συγχωνεύσεις, διασπάσεις και παύσεις δραστηριότητας.
  • Υπολογισμός, τήρηση & μηχανοργάνωση μισθοδοσίας
  • Διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας
  • Παρακολούθηση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΟΑΕΔ και κατάθεση δικαιολογητικών
  • Αξιολόγηση προσωπικού, αναδιατύπωση οργανογράμματος & διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου.
  • Συμβουλές σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, αποζημιώσεις απολύσεων. (αυτό να μπει και στα νομικά)
  • Διαρκής Νομική Υποστήριξη & Συμβουλευτική