Έναρξη Επιχειρήσεων

Αναλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες λογιστικές, φορολογικές και νομικές διαδικασίες προκειμένου για την έναρξη της επιχείρησης σας και είναι δυνατή εμπορική διερεύνηση της αγοράς και οικονομική μελέτη βιωσιμότητας.
 • Κοστολόγηση Επένδυσης
 • Μελέτη για το βέλτιστο μέγεθος και τη βέλτιστη νομική μορφή
 • Εύρεση καταλληλότερου σημείου για έδρα
 • Ανάλυση Αγοράς & δυνητικής πελατείας
 • Ανάλυση κόστους λειτουργίας και παραγωγής
 • Φορολογική Ανάλυση της νέας εταιρείας
 • Σύνταξη Καταστατικών & όλων των νομικών εγγράφων
 • Σύνταξη Εταιρικών Συμφωνητικών
 • Σύσταση Ημεδαπών & Αλλοδαπών Εταιρειών
 • Παροχή έδρας για τη σύσταση της νέας εταιρείας
 • Δυνατότητα γραμματειακής υποστήριξης όταν οι ανάγκες το απαιτούν. Δυνατότητα παροχής επαγγελματικής διεύθυνσης, τηλεφωνικής γραμμής, αποδοχή και προώθηση αλληλογραφίας, υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Διαρκής Νομική Υποστήριξη & Συμβουλευτική
 • Κατασκευή Ιστοσελίδας
 • Διαμόρφωση Διαφημιστικού Υλικού