Νομικές Υπηρεσίες

Η OWLnFOX συνεργάζεται με έμπειρους δικηγόρους, προκειμένου ο πελάτης να έχει πλήρη κι άμεση νομική κάλυψη & εκπροσώπηση. Μεγάλο πλεονέκτημα, πέρα από το μειωμένο κόστος, είναι ότι ο δικηγόρος σε κάθε ενέργεια έχει άμεση ενημέρωση και πλήρη γνώση των φορολογικών / οικονομικών / επιχειρηματικών δεδομένων του πελάτη καθώς συνεργάζεται άμεσα με τον λογιστή, τον οικονομικό σύμβουλο κ.λπ. του πελάτη. Παρέχεται ευρύ και πλήρες φάσμα υπηρεσιών