ΕΣΠΑ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤYΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Από τον Αύγουστο έχει ξεκινήσει η υποβολή προτάσεων για ένταξη στο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων». Η διαδικασία υποβολής θα ολοκληρωθεί στις 13 Δεκεμβρίου 2017. Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι τα εξής: • Αφορά ΟΛΕΣ τις κατηγορίες πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ ή αναγνωρισμένο πτυχίο εξωτερικού) συν τα κρατικά πτυχία από σχολές μουσικής, χορού, θεάτρου κλπ. Δηλαδή αφορά όλα τα επαγγέλματα, μηχανικοί, δικηγόροι, γιατροί, φροντιστήρια, φυσιοθεραπευτές κ.λπ. Οι δραστηριότητες που ΔΕΝ επιδοτούνται καθόλου είναι αυτές του ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ & ΛΙΑΝΙΚΟΥ εμπορίου. • Οι δικαιούχοι μπορεί να είναι άνεργοι, μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι. Επιτρέπονται και πριμοδοτούνται με επιπλέον πόντους, οι συνεργασίες μεταξύ δικαιούχων όλων των κατηγοριών. • Το ποσό της επιδότησης είναι 25.000 (σε περίπτωση συνεργασίας δύο δικαιούχων, 40.000) και καλύπτει όλα τα λειτουργικά κόστη (ενοίκια, ΔΕΗ, τηλεφωνία, αναλώσιμα, κοινόχρηστα, κλπ), τις ασφαλιστικές εισφορές, το κόστος αγοράς εξοπλισμού, το κόστος μισθοδοσίας, το κόστος διαφήμισης κλπ για τρία έτη. • Η επιδότηση είναι 100%, δηλαδή δεν απαιτείται ιδία συμμετοχή του δικαιούχου. • Η επιδότηση καταβάλλεται μετά την υλοποίηση τουλάχιστον 30% των δαπανών του πλάνου. Υπάρχει η δυνατότητα για προκαταβολή μέσω εγγυητικής επιστολής, του escrow account ή τραπεζικού δανεισμού με εκχώρηση της επιδότησης. • Το μεγαλύτερο μέρος της βαθμολογίας αποτελείται από αντικειμενικά κριτήρια (εισόδημα τριετίας, διάρκεια ανεργίας ή…

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ Από τις 3 Αυγούστου 2017 ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (Νόμος 4469/17). Ο Νόμος θα ισχύει ως το τέλος του 2018 και αποτελεί ένα πολύ ευνοϊκό πλαίσιο για επιχειρήσεις που θέλουν να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται σε ένα κανονιστικό πλαίσιο που γίνεται ολοένα και αυστηρότερο   Συνοπτικά με την ένταξη του ο οφειλέτης πετυχαίνει διαγραφή όλων των τόκων υπερημερίας στις τράπεζες, διαγραφή των προστίμων & προσαυξήσεων στο Δημόσιο, πάγωμα των τόκων στο Δημόσιο και ρύθμιση σε 120 δόσεις, δυνατότητα επιπλέον διαγραφής και ευνοϊκής ρύθμισης με τις τράπεζες. Ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση με όλα τα στοιχεία της εταιρείας, μία πρόταση αποπληρωμής και ένα πλάνο βιωσιμότητας. Σε ένα υποθετικό παράδειγμα εταιρεία με 500.000 χρέη (50.000 πρόστιμα εφορίας, 50.000 προσαυξήσεις δημοσίου, 50.000 οφειλές εφορίας, 50.000 οφειλές ΤΕΒΕ και ένα δάνειο 300.000 με 7% και 15ετή διάρκεια από τα οποία 50.000 είναι τόκοι υπερημερίας) που τώρα καλείται να πληρώνει δόση δανείου 2.700 και δόση εφορίας 8.500 αποπληρώνοντας συνολικά 690.000 ευρώ, και ο οποίος οφειλέτης έχει περιουσία 350.000 ευρώ, θα μπορούσε (με βάσιμες πιθανότητες) με τον εξωδικαστικό να ρίξει τη δόση των δανείων στα 1.300 ευρώ και του δημοσίου (Εφορία &…

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ακούγεται συχνά ότι οι τράπεζες θα προχωρήσουν σε διαγραφές κόκκινων δανείων. Αυτό σημαίνει ότι διαγράφουν από τα λογιστικά τους βιβλία δάνεια για τα οποία έχουν ολοκληρωθεί και εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα ανάκτησης των οφειλών (δηλαδή έχουν γίνει δεσμεύσεις λογαριασμών, κατασχέσεις, πλειστηριασμοί κ.λπ.) και συνεπώς η είδηση αυτή δεν αφορά άμεσα τους δανειολήπτες. Επιπλέον, μέσα στα πλαίσια και τα όρια του νόμου, οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν την είσπραξη δανείων που έχουν διαγράψει (σε αυτή τη περίπτωση τα ποσά που εισπράττονται «γράφονται» στα έκτατα κέρδη των τραπεζών και όχι στους λογαριασμούς του ενεργητικού). Στην πράξη οι τράπεζες προτείνουν ρυθμίσεις που προβλέπουν διαγραφή μέρους του ποσού του δανείου (εξωλογιστικούς τόκους, προσαυξήσεις  και σε κάποιες περιπτώσεις και κεφάλαιο) μόνο σε περιπτώσεις μικρών οφειλών που προέρχονται από πιστωτικές κάρτες ή από δάνεια χωρίς προσημείωση. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις εξετάζεται η περιουσιακή κατάσταση και τα εισοδήματα του οφειλέτη. Σε καμιά περίπτωση δεν προτείνουν διαγραφή που να μειώνει το υπόλοιπο του δανείου κάτω από την αξία (εμπορική) της περιουσίας του οφειλέτη. Συνήθως προτείνουν διακανονισμούς, που σημαίνει περίοδο ενός έτους με μειωμένη δόση που καλύπτει ή και υπολείπεται από το ποσό των τόκων. Οι διακανονισμοί απλά μεταθέτουν και επιμηκύνουν το δανειακό πρόβλημα του οφειλέτη και…

Μικροέμποροι & Ελεύθεροι Επαγγελματίες – Δυνατότητες ένταξης στο Νόμο 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη)

Ο νόμος 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη) με την τελευταία τροποποίηση του η οποία θα έχει ισχύ ως τα τέλη του 2018, γίνεται πιο αυστηρός αλλά επιτρέπει πλέον την ένταξη των μικροεμπόρων καθώς και την ένταξη οφειλών προς το δημόσιο, την εφορία, τον ΟΑΕΕ, τους ΟΤΑ κλπ. ΜΙΚΡΟΕΜΠΟΡΟΙ – ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ο χαρακτηρισμός ενός επαγγελματία ως μικροεμπόρου υπόκειται στην κρίση του δικαστηρίου. Τα βασικά κριτήρια είναι ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης, το αν διαθέτει προσωπικό (βασικό), το αν ενοικιάζει το χώρο επαγγελματικής δραστηριότητας κ.α.. Σε γενικές γραμμές το κριτήριο είναι αν το εισόδημα του προέρχεται από την προσωπική του εργασία ή αν προβαίνει σε εμπορικές πράξεις που ενέχουν ρίσκο. Στην πρακτική του εφαρμογή οι αποφάσεις των δικαστηρίων έχουν δικαιώσει δανειολήπτες που ασκούσαν δραστηριότητες όπως μικροπωλητής, ασφαλιστής, ιδιοκτήτης καταστήματος ψιλικών, έμποροι ρούχων, ιδιοκτήτες περιπτέρων, ιατροί και άλλοι. Ακόμα και αν ενταχθούν στον νόμο, μπορούν να συνεχίσουν να ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Εφόσον όμως έχουν κάνει διακοπή τότε η ένταξη είναι σαφώς πιο εύκολη, ενώ σε αυτή τη περίπτωση δύναται να ενταχθούν και οφειλές που αφορούν ΦΠΑ Σε ότι αφορά τον ΟΑΕΕ η ρύθμιση δεν επιφέρει ευνοϊκά αποτελέσματα ως προς την συνταξιοδότηση του οφειλέτη. Για παράδειγμα οφειλέτης με οφειλές 35.000 στον ΟΑΕΕ που…

Κατοχύρωση Σήματος και Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας – Επιδότηση από ΕΣΠΑ και Επενδυτικό

Κατοχύρωση Σήματος και Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας – Επιδότηση από ΕΣΠΑ και Επενδυτικό Οι δαπάνες για την κατοχύρωση σήματος και την κατοχύρωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας  όπως επίσης και η αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών ακόμα και μη-καταχωρημένων τεχνικών γνώσεων είναι επιλέξιμες στην πλειοψηφία των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του Επενδυτικού Νόμου. Επιπλέον η κατοχύρωση σημάτων και πατεντών αποτελεί ξεχωριστή ενότητα στην βαθμολόγηση των πλάνων που υποβάλλονται στο ΕΣΠΑ και τον Επενδυτικό. Η λογική είναι θετική για την επιχειρηματικότητα καθώς οι κατοχυρώσεις προσδίδουν στο κύρος και την αξιοπιστία μια επιχείρησης και διευκολύνουν τις εξαγωγές. Στην OWLnFOX αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες κατοχύρωσης σήματος και διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε Ελληνικό ή Κοινοτικό επίπεδο. Επιπλέον μπορούμε να το συνδυάσουμε με αίτηση χρηματοδότησης και να το εντάξουμε στις επιλέξιμες δαπάνες. Η προσφορά μας περιλαμβάνει όλα τα στάδια (από έλεγχο ως και την τελική κατοχύρωση) και όλα τα έξοδα (παράβολα κλπ) σε ανταγωνιστικές τιμές ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ / ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Τα βασικά χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού trademark είναι: • Το κοινοτικό σήμα προστατεύεται για χρονικό διάστημα 10 ετών και μπορεί να ανανεώνεται επ' αόριστον. • Η πλειονότητα των αιτήσεων για κοινοτικό σήμα καταχωρίζονται εντός 6 μηνών. • Μπορεί να προστατέψει ότι αναπαριστάται γραφικά, όπως: Λέξεις, γράμματα, αριθμοί, εικονιστικά στοιχεία, εικόνες, μορφές,…

Ενίσχυση Νέων Αγροτών ως 41 ετών & απόδοση ανά τύπο καλλιέργειας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΩΣ 41 ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 31/102016 ως 30/11/2016 (το πρόγραμμα θα επαναληφθεί το 2017 και το 2018) ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 17.000 ως 22.000 ευρώ. Το 70% της ενίσχυσης καταβάλλεται άμεσα. Το ποσό στήριξης δεν συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ (βασικά χαρακτηριστικά): - Να είναι ως 41 ετών κατά την υποβολή της αίτησης - Να εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλευσης (δηλαδή να καταθέσουν για πρώτη φορά αίτηση στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να γραφούν στο Μητρώο Αγροτών (ΜΑΑΕ) - Να διαθέτουν ιδιόκτητα ή και νοικιασμένα αναγκαία στρέμματα που να αποδίδουν 8.000 ευρώ το χρόνο ως τυπική απόδοση ανάλογα με τον τύπο καλλιέργειας (για παράδειγμα για ανθοκομικά είναι 1 στρέμμα, για ελαιωνες 33 στρέμματα, για σαλιγκάρια 5 στρέμματα, για μανιτάρια 100 τμ2 κλπ. Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις τυπικές αποδόσεις ανα είδος καλλιέργειες συνοπτικά και αναλυτικά) ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ (βασικές εξαιρέσεις): ● Έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών που προηγούνται της πρώτης εγκατάστασης. ● Έχουν εξωγεωργική απασχόληση, μόνιμη εξαρτημένη ή μη εξαρτημένη. Έχουν σύζυγο που είναι είτε επαγγελματίας αγρότης εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελματίας αγρότης από το ΜΑΑΕ ● Είναι σπουδάστριες- σπουδαστές ή φοιτήτριες-…

Περίληψη του Επενδυτικού Νόμου 2016

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ1. Δραστηριότητες που εντάσσονται στον επενδυτικό νόμο - Γεωργία, Κτηνοτροφία, Μεταποίηση, Τουρισμός, Πληροφορική, Ενημέρωση κι Επικοινωνία, Σχέδιο / Φωτογραφία- Δεν εντάσσονται οι Κατασκευές, Χόνδρικο - Λιάνικο εμπόριο, Μεταφορές, Εστίαση, Υπηρεσίες, Εκπαίδευση,  Τέχνες - Ψυχαγωγία   2. Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων α. Μεγάλες επιχειρήσεις, (500.000) ευρώ, β. Μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και για cluster (250.000) ευρώ, γ. Μικρές επιχειρήσεις, (150.000) ευρώ, δ. Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, (100.000) ευρώ,   3. Περιεχόμενο που πρέπει να έχει το επενδυτικό σχέδιο α. δημιουργία νέας μονάδας β. επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας, γ. διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, δ. θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας, ε. απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει   4. Εταιρίες που εμπίπτουν στις Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων (δηλ. επιδοτούνται σε μεγαλύτερο ποσοστό) α. εξωστρεφείς (10% εξαγωγές επί του κύκλου εργασιών) β. Καινοτόμες (οι δαπάνες για έρευνα κι ανάπτυξη να είναι πάνω από 10% του λειτουργικού κόστους τουλάχιστον σε ένα από τα τελευταία 3 χρόνια) γ. ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες, μετά την έναρξη ισχύος του νόμου προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης δ. επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησής τους…

Δικαίωση δανειολήπτη σε ελβετικό φράγκο από πολυμελές πρωτοδικείο

Αφορά οικογένειες που πήραν δάνειο σε ελβετικό φράγκο θεωρώντας ότι υπόγραψαν δάνειο ενώ στην πραγματικότητα επένδυαν σε επενδυτικό προϊόν με υψηλό ρίσκο & κίνδυνο. Η επιβάρυνση αυτή τη στιγμή λόγω της ισοτιμίας κυμαίνεται από 30% ως 60%. Για παράδειγμα ένα δάνειο αρχικής αξίας 200 χιλ ευρώ μπορεί να έχει επιβαρυνθεί ως και 80χιλιάδες ευρώ. Υπάρχουν ήδη υποθέσεις που έχουν καταλήξει θετικά προς όφελος του δανειολήπτη ενώ δεν προβλέπεται κάποια νομοθετική ρύθμιση με αναδρομική ισχύ. Στις αποφάσεις το δικαστήριο έκρινε άκυρο και καταχρηστικό το όρο αποπληρωμής του δανείου με βάση την ισοτιμία την ημερομηνία καταβολής της δόσης. Το μεγάλο όφελος για τον πελάτη είναι ότι η αποπληρωμή θα γίνει με βάση την ισοτιμία που ίσχυε τη στιγμή εκταμίευσης του δανείου ενώ συνυπολογίζονται και οι δόσεις που ήδη έχουν καταβληθεί και αφαιρούνται από το κεφάλαιο τα ποσά που έχουν δοθεί εξαιτίας της ισοτιμίας. Οι ενέργειες είναι αγωγή & ασφαλιστικά μέτρα (ασφαλιστικά γίνονται στην περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν επιθυμεί να καταβάλλει πλέον δόσεις μέχρι την απόφαση του δικαστηρίου). Η OWLnFOX διαθέτει έμπειρους και εξειδικευμένους δικηγόρους που έχουν αναλάβει υποθέσεις «ελβετικού» και προσφέρει ανταγωνιστικές τιμές. Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης σε αγωγή δανειολήπτη για το ελβετικό φράγκο. Επίσης…

Νόμος Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών (Κατσέλη) / Ανάλυση & Ερμηνεία

ΝΟΜΟΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (ΚΑΤΣΕΛΗ) Ν. 3869/10 - 4161/13 Αφορά οικογένειες που αδυνατούν να καλύψουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις. Στην OWLnFOX κάνουμε πλήρη & εξαντλητική ανάλυση των δυνατοτήτων ένταξης στο νόμο. Καλύπτονται όλες οι αναγκαίες ενέργειες και η νομική εκπροσώπηση σε όλα τα στάδια μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας (κατάθεση δικογράφου , παραλαβή ημερομηνιών δικασίμου , Ά δικαστήριο) με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος. Η OWLnFOX έχει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση καθώς οι δικηγόροι της έχουν φέρει εις πέρας με επιτυχία δεκάδες υποθέσεις. Ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά εξασφαλίζει την πρώτη κατοικία ανά πρόσωπο και καθορίζει το ύψος της μηνιαίας δόσης με κύριο και βασικό κριτήριο την οικονομική δυνατότητα αλλά και άλλα κριτήρια όπως θέματα οικογενειακά, υγείας κ.λπ. Το συνολικό ποσό πληρωμής που θα πληρώσει το νοικοκυριό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% της αντικειμενικής αξίας της πρώτης κατοικίας. Συνεπώς μετά το τέλος της διαδικασίας, το υπόλοιπο του χρέους διαγράφεται και αποσύρεται η προσημείωση από το ακίνητο αν πρόκειται για στεγαστικό δάνειο. Σε περίπτωση που το δάνειο είναι καταναλωτικό η διαδικασία κρατάει μόνο 3 έως 5 χρόνια (δηλ ο οφειλέτης πληρώνει τη δόση που αποφασίζει ο ειρηνοδίκης για 3 έως 5 χρόνια και κατόπιν το υπόλοιπο του μέρους διαγράφεται. Πιο αναλυτικά…