Εργατικά / Μισθοδοσία

Η OWLnFOX παρέχει πλήρη κάλυψη των αναγκών μισθοδοσίας της επιχείρησης σας. Αναλαμβάνουμε την τήρηση και την μηχανοργάνωση καθώς και τη διαχείριση προσλήψεων και αποχωρήσεων/απολύσεων. Οι  συνεργαζόμενοι δικηγόροι, παρέχουν νομική κάλυψη και συμβουλευτική σε όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα. Παρεμβαίνουμε και σε θέματα εργασιακών σχέσεων που προκύπτουν από μεταβιβάσεις, συγχωνεύσεις και παύσεις δραστηριότητας.

• Υπολογισμός, τήρηση & μηχανοργάνωση μισθοδοσίας

• Διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας

• Παρακολούθηση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΟΑΕΔ και κατάθεση δικαιολογητικών

• Αξιολόγηση προσωπικού, αναδιατύπωση οργανογράμματος & διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου.

• Συμβουλές σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, αποζημιώσεις απολύσεων.

• Δυνατότητα Διαρκούς Νομικής Υποστήριξης & Συμβουλευτικής από συνεργαζόμενους δικηγόρους