Υποστήριξη Επιχείρησης & Επαγγελματία

Η OWLnFOX στέκεται αρωγός σε κάθε βήμα μιας εταιρείας ως εξωτερικός συνεργάτης, παρέχοντας ευρύ φάσμα οικονομικών, λογιστικών και νομικών υπηρεσιών.
 • Ανάλυση κόστους λειτουργίας και παραγωγής
 • Στατιστική Ανάλυση της εμπορικής δραστηριότητας
 • Κατάρτιση Προϋπολογισμού & Οικονομικών Εκθέσεων
 • Project Planning & Management (Σχεδιασμός & Επιθεώρηση Επιχειρηματικών Έργων)
 • Έλεγχος μηχανοργάνωσης
 • Ανάλυση και Εύρεση αγοράς για εξαγωγές
 • Υποστήριξη Εξαγωγών (Ασφάλιση, Πιστοποιήσεις, Δικαιολογητικά)
 • Διαχείριση Διαθεσίμων
 • Διαρκής Νομική Υποστήριξη & Συμβουλευτική απο τους συνεργαζόμενους με την OWLnFOX δικηγόρους
 • Αστικές / Εμπορικές Διενέξεις & Διεκδικήσεις
 • Ασφαλιστικές Διεκδικήσεις
 • Σύνταξη Καταστατικών
 • Σύνταξη Εταιρικών Συμφωνητικών