Ασφαλιστικές Διεκδικήσεις

H συνεργαζόμενοι με την OWLnFOX δικηγόροι, αναλαμβάνουν περιπτώσεις ασφαλιστικών διεκδικήσεων από ασφαλιστικές εταιρείες, όπως π.χ. όταν ο πελάτης δεν λαμβάνει αποζημίωση ή όταν το ύψος της αποζημίωσης είναι μικρότερο από το διεκδικούμενο. Αφορά όλες τις περιπτώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων (ζωής, αυτοκινήτων, αστικής ευθύνης, ευθύνης διευθυντού, πυρός, ασφαλίσεων εξαγωγών, ακύρωσης εκδηλώσεων κ.λπ.)