Αστικό Δίκαιο / Διενέξεις

Οι συνεργαζόμενοι με την OWLnFOX δικηγόροι καλύπτουν όλες τις πτυχές του αστικού δικαίου και τις διενέξεις μεταξύ προσώπων.
  • Ενοχικό δίκαιο, δηλαδή τις έννομες σχέσεις με βάση τις οποίες ένα πρόσωπο οφείλει μια παροχή σε ένα άλλο, δικαιώματα και υποχρεώσεις οφειλέτη και δανειστή μιας παροχής, επιμέρους συμβάσεις και αδικοπραξίες
  • Εμπράγματο δίκαιο (όπως κυριότητα, νομή, επικαρπία, δουλείες, ενέχυρο, υποθήκη κ.λπ.),
  • Οικογενειακό δίκαιο
  • Κληρονομικό δίκαιο