Νομική Υποστήριξη

Η OWLnFOX δεν παρέχει νομικές υπηρεσίες και δεν είναι δικηγορική εταιρεία.

Έχει όμως σταθερή, συνεχή και πολυετή συνεργασία με δικηγόρους, με τους οποίους αναλύει και αντιμετωπίζει τις υποθέσεις που ανακύπτουν. Είναι γεγονός ότι πολλά θέματα απαιτούν κατά περίπτωση συνδυασμό γνώσεων και ενεργειών που άπτονται των ειδικοτήτων του λογιστή, του οικονομολόγου και του δικηγόρου.

- Εμπορικές Διενέξεις 

- Αστικές Αγωγές

- Φορολογικά Δικαστήρια

- Ρυθμίσεις Οφειλών (Νόμος Κατσέλη, Εξωδικαστικός Μηχανισμός, Πτώχευση, Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο)

- Συμφωνητικά, Καταστατικά

Το να υπάρχει σταθερή και άμεση συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών που εμπλέκονται, προσφέρει στον πελάτη ολοκληρωμένη ανάλυση κι αποτελεσματική αντιμετώπιση της υπόθεσης του, σε χαμηλότερο κόστος.