ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, ΜΠΑΡ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ, ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ, CATERING, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση που επιδοτεί με το 8% του τζίρου του 2019 επιχειρήσεις ψυχαγωγίας, γυμναστήρια, σχολές χορού κλπ https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5516 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει δηλώσει στο Ε3 του 2019 ως ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους ΚΑΔ που αναφέρονται παρακάτω (αν η επιχείρηση έχει κάνει έναρξη μετά από 1/1/2020 τότε λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ) Να παρουσιάζει μείωση του κύκλου εργασιών 50% το 2020 σε σχέση με το 2019 [ (2020-2019) / 2019]. Οι επιχειρήσεις με έναρξη το 2020 και το 2021 θεωρείται ότι πληρούν το κριτήριο και είναι αυτόματα επιλέξιμες. Το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις με έναρξη το 2019 που δεν είχαν όμως καθόλου έσοδα το 2019 ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ Το ποσό της επιδότησης ισούται με το 8% του κύκλου εργασιών του 2019 με ανώτερο τις 400.000€ Για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019, εντός του 2020 ή εντός του 2021, υπολογίζεται ο ανηγμένος κύκλος εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019, 2020 ή 2021) ως ο συνολικός κύκλος εργασιών έτους (2019, 2020 ή 2021) δια των αριθμό ημερών λειτουργίας έτους (2019, 2020 ή 2021) επί 365 ή 366. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Το ποσό της επιχορήγησης θα πρέπει να είναι…

ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ & ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι εντός του Ιουνίου θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για το ΕΣΠΑ που θα ενισχύει με ποσοστό 2,5% ως 5% του κύκλου εργασιών του 2019  Ξενοδοχεία,  καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, Τουριστικά γραφεία / πρακτορεία,  Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων. Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση του υπουργείου: Η δράση χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και αφορά μικρομεσαίες (300 εκατομμύρια ευρώ) και μεγάλες (50 εκατομμύρια ευρώ) επιχειρήσεις: -Ξενοδοχεία, καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια -Τουριστικά γραφεία / πρακτορεία -Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων. Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ. Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 5% για τα καταλύματα και στο 2,5% για τις λοιπές επιχειρήσεις επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019. Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 2019 ή εντός του 2020 το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται ως εξής: [(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020)/αριθμός ημερών λειτουργίας ]*365*5%. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται στα 400.000 ευρώ ανά ΑΦΜ. Τα κριτήρια ένταξης στη δράση είναι: Α) Νόμιμη λειτουργία. Β) Ουσιαστική δραστηριοποίηση στις ανωτέρω δραστηριότητες (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα). Γ) Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερη ή ίση του 30%. Δ) Προσωπικό έτους 2019 τουλάχιστον ίσο με 1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) μισθωτής εργασίας. Ε) Υποχρέωση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ(Κανονικό Καθεστώς ΦΠΑ).…

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΕΣ - 240 ΔΟΣΕΙΣ

Από 1/6/2021 είναι δυνατή η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών για επιχειρήσεις και ιδιώτες βάσει του νόμου 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» Πέρα από τον Εξωδικαστικό, ο νόμος αφορά και τις διαδικασίες πτώχευσης κι εξυγίανσης για επιχειρήσεις, την επιδότηση μέρους της δόσης των στεγαστικών δανείων για οφειλέτες που είχαν μείωση των εισοδημάτων τους και την θέσπιση του φορέα «απόκτησης κι επαναμίσθωσης ακινήτων» για ευάλωτους δανειολήπτες (οπού ευάλωτος θεωρείται όποιος πληροί τα κριτήρια για επιδότηση ενοικίου) Το παρακάτω άρθρο είναι μια συνοπτική περίληψη των βασικών σημείων του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης και στο τέλος επισυνάπτονται α) η παρουσίαση της ΕΓΔΙΧ για τις βασικές διαδικασίες του συνόλου του νόμου β) αυτούσια παράθεση επιλεγμένων άρθρων του νόμου που θεωρήσαμε ότι αφορούν τους οφειλέτες ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ Κλειστές επιχειρήσεις (ή σε εκκαθάριση) Αν το σύνολο των οφειλών είναι μικρότερο από 20.000 (τράπεζες και ΕΦΟΡΙΑ/ΕΦΚΑ) Αν το 90% των συνολικών οφειλών είναι σε έναν πιστωτή (Εφορία κι ΕΦΚΑ θεωρούνται ξεχωριστοί πιστωτές) Αν έχει ενταχθεί σε κάποιον από τους προηγούμενους νόμους ρυθμίσεων (Κατσέλη, Πρώτο Εξωδικαστικό, Πτωχευτικό) εκτός αν έχει προλάβει να παραιτηθεί έγκαιρα) Αν ο οφειλέτης είναι ενήμερος (ή γενικότερα εξυπηρετεί…

ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥΣ & ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

Προκηρύχθηκε από το ΕΣΠΑ η δράση που αφορά παιδότοπους και γυμναστήρια για ενίσχυση με επιδότηση ως 18.000 υφιστάμενων επιχειρήσεων Τα βασικά χαρακτηριστικά της προκήρυξης είναι: ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πάει με σειρά προτεραιότητας οπότε έχει σημασία η γρήγορη υποβολή FRANCHISE: εντάσσονται ΚΑΔ λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ ή ο ΚΑΔ με τα ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΣΟΔΑ από το Ε3 2019 93.13.10.01 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ.) 93.13.10.02 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής 93.11.10.04 Υπηρεσίες πίστας καρτ 93.29.19.05 Υπηρεσίες παιδότοπου ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 31/5/2021 έως 28/7/2021 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Η μόνη προυπόθεση είναι να διαθέτει η επιχείρηση τους επιλέξιμους ΚΑΔ ως κύριους ή ως ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ Η επιδότηση ανέρχεται στο 25% των ποσών των πεδίων 581 (Παροχές σε εργαζόμενους), 585 (Διάφορα λειτουργικά έξοδα) και 587 (Αποσβέσεις) του Ε3 του 2019 με ανώτατο όριο τις 18.000 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Η επιδοτούμενη επιχείρηση έχει την υποχρέωση να παραμείνει εν λειτουργία για 6 μήνες μετά την επιδοτηση (δεν υπάρχει άλλος έλεγχος επαλήθευσης ή ελεγχος τιμολογίων) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - Εικόνα taxis της επιχείρησης (ΚΑΔ) με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης - Αδεια Λειτουργίας -  Υπεύθυνες Δηλώσεις από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο - E3 2019 Η OWLnFOX αναλαμβάνει την υποβολή και παρακολούθηση της υλοποίησης της αίτησης με κόστος 150 ευρώ…

ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Από την Παρασκευή 14/5/2021 ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την επιδότηση των επιχειρήσεων Εστίασης με ποσό που φτάνει ως το  7% του κύκλου εργασιών που παρουσίασαν το 2019. Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι τα εξής; ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 14/5/2021 – 30/7/2021  ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πάει με σειρά προτεραιότητας οπότε έχει σημασία η γρήγορη υποβολή FRANCISE: εντάσσονται ΚΑΔ (για επιχειρήσεις με έναρξη πριν την 1/1/2020 μετράει ο ΚΑΔ με τα ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΣΟΔΑ από το Ε3 2019) 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης 56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 56.29.20: Αλλες υπηρεσίες εστίασης 56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Μείωση του κύκλου εργασιών κατά 30% το 2020 σε σχέση με το 2019 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 7% του κύκλου εργασιών του 2019 (πεδίο 500 του Ε3) και ως 100.000 Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 31.12.2021. Τούτο θα αποδεικνύεται βάσει των Κωδικών: - 361 Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας - 363 Λοιπές Εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια) και - 364 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών των εντύπων των σχετικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/4/2021 – 31/12/2021. Το ποσό κεφαλαίου κίνησης που αντιστοιχεί στην παρούσα δράση δεν πρέπει να…

ΝΕΟ ΕΣΠΑ: ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ / ΕΣΤΙΑΣΗ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Προκηρύχθηκε το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» που αφορά Λιανικό Εμπόριο, Εστίαση κι Εκπαίδευση Συνοπτικά: - Αφορά επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τρεις πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και απασχολούσαν το 2017 τουλάχιστον 1 εργαζόμενο για το Λιανικό Εμπόριο, 2 για την Εστίαση και 5 για την Εκπαίδευση (το ισοδύναμο αν αφορά θέσεις μερικής απασχόλησης) - Επιχορηγεί τους ΚΑΔ 45 & 47 (Εμπόριο), 56 (Εστίαση) και 85 & 88 (Εκπαίδευση) - Η επιχορήγηση είναι 50% για επενδυτικά σχέδια 10.000 – 150.000. - Η διαδικασία αξιολόγησης γίνεται με βάσει σειράς βαθμολογίας - Οι επιδοτούμενες δαπάνες είναι: 1.1 Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για εξοικονόμηση ενέργειας 100% 1.2 Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας. 100% 1.3 Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για διευκόλυνση ΑμΕΑ 100% 2.1 Εξοπλισμός για εξοικονόμηση ενέργειας ή / και προστασία του περιβάλλοντος 100% 2.2 Εξοπλισμός για την αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης. 100% 2.3 Εξειδικευμένος Εξοπλισμός ΤΠΕ και Λογισμικά 100% 2.4 Άλλος Εξοπλισμός για τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης 30% 3.1 Μεταφορικά μέσα για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης (ΚΑΔ 45,47,56) 25.000 / 30% 3.2 Μεταφορικά μέσα για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας…

ΝΕΟ ΕΣΠΑ: ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Προκηρύχθηκε το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων». Συνοπτικά: - Αφορά επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τρεις πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και απασχολούσαν τουλάχιστον 2 ΕΜΕ το 2017 (δηλ το ισοδύναμο 2 υπαλλήλων πλήρους απασχόλησης για όλο το έτος) - Επιχορηγεί τους περισσότερους ΚΑΔ (εκτός από λιανικό εμπόριο, εστίαση και εκπαίδευση). - Η επιχορήγηση είναι 50% για επενδυτικά σχέδια 20.000 – 200.000. (Εφόσον το % εξαγωγών της επιχείρησης είναι πάνω από 8% (ή 25%) επί του κύκλου εργασιών, το ποσοστό επιδότησης αυξάνει) - Η διαδικασία αξιολόγησης γίνεται με χρονική σειρά προτεραιότητας (δηλ ποιος υπέβαλλε πρώτος). Εφόσον μια αίτηση συγκεντρώσει πάνω από 50 (στα 100) επιδοτείται αμέσως - Οι επιδοτούμενες δαπάνες είναι:                 - Μηχανήματα / Εξοπλισμός                 - Πιστοποίηση Προιόντων και Διαδικασιών                 - Ψηφιακή Προβολή / Σχεδιασμός λογοτύπου – ετικέτας                 - Μεταφορικά Μέσα (όχι επιβατικά ή μικτής χρήσης)                 - Μισθολογικό κόστος (νέες προσλήψεις, ως 2 υπάλληλοι) - Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που υλοποιούνται από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης και μετά - Η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει την ίδια συμμετοχή (με μέσα υπόλοιπα επαγγελματικών λογαριασμών το τελευταίο τρίμηνο, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, τραπεζικός δανεισμός, χρήση αφορολόγητων αποθεματικών) - Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν κατά κύριο λόγο, τα…

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ & ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ

Πρόκειται για δύο όμοια προγράμματα με μοναδική διαφοροποίηση το ύψος του πλάνου (5-50.000 για το πρόγραμμα «Ψηφιακό Βήμα» και 55-400.000 για το πρόγραμμα «Ψηφιακό άλμα») και τη διάρκεια υλοποίησης (24 μήνες για το Αλμα και 12 μήνες για το Βήμα)   ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: - Πολύ Μικρές, Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις - Να έχουν μία κερδοφόρα χρήση (EBITDA) την τελευταία τριετία (2014-2016) - Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% της Ιδιωτικής Συμμετοχής - Να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ - Εντάσσονται σχεδόν όλοι οι ΚΑΔ - Να έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις ΥΨΟΣ ΠΛΑΝΩΝ: 55.000 ως 400.000€ (5.000 – 50.000€ το «ΒΗΜΑ») ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 50% ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 11 Ιουνίου 2018 – 17 Σεπτεμβρίου 2018   ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1. Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 2. Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού 3. Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά: 2 τουλάχιστον γλώσσες Mobile responsive Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης  και ηλεκτρονικών πληρωμών • Υπηρεσίες που αφορούν σε: φιλοξενία (hosting, collocation) σύνδεση στο διαδίκτυο ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads) ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής  πολιτικής ασφάλειας μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού…

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ Μ.Μ.Ε.

Πρόγραμμα που απευθύνεται σε Μεσαίες επιχειρήσεις των περισσότερων δραστηριοτήτων για τον εκσυγχρονισμό τους, με επιδότηση 50% για ευρύ φάσμα δαπανών. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: - ΜΜΕ (50-250 εργαζόμενοι, 10-50 εκ κύκλος εργασιών) - Να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ – Επιλέξιμοι είναι σχεδόν όλοι οι ΚΑΔ εκτός από το Λιανικό Εμπόριο και την Ζωική / Φυτική παραγωγή. Ακολουθεί πλήρη λίστα των πρωτοβάθμιων ΚΑΔ που επιδοτούνται. ΥΨΟΣ ΠΛΑΝΩΝ: 50.000 ως 400.000€ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 50% ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 27 Ιουνίου 2018 ως εξαντλήσεως του προυπολογισμού ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1. Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% 2. Συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, Σχεδιασμός, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων έως 100% 3. Μεταφορικά 4. Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου 5. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) 40% και μέχρι 24.000€ Βασικές Σημειώσεις Επιλέξιμων Δαπανών 1. Εξοπλισμός Η προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής και τεχνολογικών επικοινωνίας και λογισμικού είναι επιλέξιμη και εντάσσεται στην κατηγορία αυτή όταν συνδέεται άμεσα με την οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης και είναι απαραίτητη για την άσκηση αυτής. 2. Συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, Σχεδιασμός, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ενέργειες/ δαπάνες οι οποίες σχετίζονται με: τον σχεδιασμό και την πιστοποίηση καθώς και με την συσκευασία/ ετικέτα των προϊόντων/ υπηρεσιών.  την πιστοποίηση ή/και διαπίστευση (όπου απαιτείται) σύμφωνα με εξειδικευμένα πρότυπα για…

ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ – ΕΥΝΟΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΜΩΣΥΝΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΑΣ

Οι τελευταίες εξελίξεις είναι ιδιαίτερα ευνοικές για τους δανειολήπτες σε Ελβετικό Φράγκο. Βασιζόμενοι κυρίως στην προδικαστική γνωμοδότηση του Ευρωπαικού Δικαστηρίου στην υπόθεση C‑186/16, με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Curtea de Apel Oradea (εφετείο της Oradea, Ρουμανία). Συνοπτικά, σε αυτήν την «απόφαση» το Ε.Ε. διευκρινίζει ότι οι τράπεζες πρέπει να παρέχουν στους δανειολήπτες επαρκή πληροφόρηση ώστε αυτοί να είναι σε θέση να λαμβάνουν συνετές και εμπεριστατωμένες αποφάσεις. Επομένως, πρέπει να τον πληροφορούν όχι μόνο για την πιθανότητα ανατιμήσεως ή υποτιμήσεως του νομίσματος στο οποίο συνομολογήθηκε το δάνειο, αλλά και για τις επιπτώσεις που θα είχαν στις δόσεις του δανείου οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών του νομίσματος στο οποίο συνομολογήθηκε το δάνειο. Εάν λοιπόν το εθνικό δικαστήριο διαπιστώσει ότι ο πελάτης δεν πληροφορήθηκε επαρκώς και με κατανοητό τρόπο από την τράπεζα για τους ενδεχόμενους κινδύνους που ενέχει η σύναψη ενός δανείου σε ξένο νόμισμα, τότε οφείλει να κηρύξει την σύμβαση άκυρη (δηλαδή να υπολογιστούν όλες οι προηγούμενες και μελλοντικές καταβολές με βάση την ισοτιμία που ίσχυε κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης) ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Με την προδικαστική διαδικασία το Ευρωπαικό Δικαστήριο δεν αποφαίνεται επί της διαφοράς που εκκρεμεί ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου. Στο εθνικό δικαστήριο…

ΔΑΝΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ – ΤΕΠΙΧ ΙΙ / Ε.Κ.Τ.

● Επιδοτείται το επιτόκιο σε ποσοστό 50%  (με επιτόκιο στόχο το 3% - 4%)● Μπορεί να χρηματοδοτήσει δαπάνες που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα ΕΣΠΑ, Επενδυτικού κλπ● Χρηματοδοτεί δάνεια για εξοπλισμό αλλά και για κεφάλαιο κίνησης (πρώτες ύλες, εμπορεύματα) ● Η πιστοληπτική ικανότητα (Τειρεσίας) του πελάτη, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την έγκριση του δανείου. Υπενθυμίζουμε ότι τις τράπεζες ενδιαφέρει περισσότερο να υπάρχουν ροές (εισοδήματα / κέρδη) που να διασφαλίζουν την αποπληρωμή του δανείου παρά εμπράγματες εξασφαλίσεις (προσημειώσεις) ● Τα δάνεια για κεφάλαιο κίνησης έχουν διάρκεια ως 48 μήνες (δηλ για δάνειο 100.000€ η μηνιαία δόση θα είναι περίπου 2.200€) ενώ τα δάνεια για εξοπλισμό 12 έτη (144 μήνες, 825€ δόση για 100.000€ δάνειο) ● Επιλέξιμες για να συμμετέχουν  στη συγκεκριμένη δράση  είναι οι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια. ● Οι εξαιρέσεις είναι οι βασικές (χρηματοοικονομικά, όπλα, τυχερά παιχνίδια, πρωτογενή παραγωγή). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εξαιρούνται οι εξαγωγικές εταιρείες εφόσον το δάνειο αφορά την χρηματοδότηση των εξαγωγικών τους δραστηριοτήτων. ● Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται σε μία από τις τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα προκειμένου για την ένταξη του στο πρόγραμμα. Χρησιμοποιεί Σύμβουλο, εφόσον χρειάζεται βοήθεια…

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΙΙ

Ξεκινά από την 1/3/2018 η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ Οίκον Ανώτερο ύψος Επιδοτούμενων Παρεμβάσεων: 25.000 ευρώ (επιδοτείται και ο ΦΠΑ) Επιδότηση: 50 - 70 % ανάλογα τα εισοδηματικά κριτήρια. Χρηματοδότηση: Δεν είναι αναγκαίος ο τραπεζικός δανεισμός, η επιχορήγηση καταβάλλεται όμως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων: από 15/2/2018 ως και την εξάντληση των πόρων. Δεν γίνεται συγκριτική αξιολόγηση των αιτήσεων αλλά εφόσον μία αίτηση πληροί τα κριτήρια και υπάρχει ποσό προς διάθεση τότε εγκρίνεται. Με αυτή την έννοια έχει σημασία να γίνει γρήγορα η αίτηση Αφορά: μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) οι οποίες: - έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ. - Χρησιμοποιούνται ως πρώτη κατοικία από αυτόν που τα κατοικεί (σημ.: επιδοτούνται και οικήματα που ενοικιάζονται, εφόσον υποβληθεί αίτηση από τον ιδιοκτήτη) - Είναι νόμιμα (σημ.: υπάρχει οικοδομική άδεια η οποία ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση του οικήματος) Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που: α. έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.  (σε περίπτωση ύπαρξης συνιδιοκτητών θα πρέπει να συναινέσουν στην αίτηση) β. πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια Κάθε Ωφελούμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μια αίτηση. Επιτρέπεται η…

Ρύθμιση οφειλών προς Δημόσιο & Φ.Κ.Α. έως €50.000,00 για Ελεύθερους Επαγγελματίες

Η πλατφόρμα αναμένεται να αρχίσει να δέχεται αιτήσεις από 5 Φεβρουαρίου Βασικές Επισημάνσεις: - Δεν συνυπολογίζονται και δεν ρυθμίζονται τα δάνεια προς τράπεζες (τα ρυθμίζει με διμερή διαπραγμάτευση ο οφειλέτης εκτός εξωδικαστικού) - Το όριο των 50.000 είναι ανά φορέα του Δημοσίου (δηλ οφειλέτης που χρωστάει 50.000 στην Εφορία και 50.000 στον ΕΦΚΑ εντάσσεται) - Δεν απαιτείται (αλλά μπορεί να ζητηθεί κατόπιν) πλάνο βιωσιμότητας - Διαγράφεται το 85% των προσαυξήσεων και ρυθμίζεται ως 120 δόσεις με ελάχιστη δόση το 1/3 του μηνιαίου εισοδήματος ή τα 50 ευρώ (δηλ αν καταβάλλοντας το 1/3 του μηνιαίου εισοδήματος ως δόση η οφειλή αποπληρώνεται σε λιγότερες από 120 δόσεις τότε η ρύθμιση έχει αντίστοιχη διάρκεια μικρότερη των 120 δόσεων. Με άλλη έκφραση, επαγγελματίας με κέρδη 12.000 το έτος θα πρέπει να δίνει το ελάχιστο δόση 4.000 το έτος (333 το μήνα) - Θα πρέπει να υπάρχει μια κερδοφόρα χρήση τα τελευταία 3 έτη και θα πρέπει το σύνολο των οφειλών (μετά το κούρεμα των προσαυξήσεων) να μην είναι μεγαλύτερο πάνω από 8 φορές από τα ετήσια κέρδη και η αξία της ακίνητης περιουσίας να μην είναι πάνω από 25 φορές από τις οφειλές - Εντάσσονται οι οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ως 31/12/2016 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι…

ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα αγορά το υπομέτρο 4.1 και παρέχει στήριξη σε γεωργικές εκμεταλεύσεις για υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα, στη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος (Σχέδια Βελτίωσης) Αφορά: Υφιστάμενους Γεωργούς κι επιχειρήσεις  (να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος 2017) κι ευνοεί αυτούς που ασχολούνται κυρίως με την αιγοπροβατοτροφία, τα οπωροκηπευτικά, τις ζωοτροφές και τα ανθεκτικά φυτά στην κλιματική αλλαγή . Επιδοτεί: Κτίρια (ανέγερση κι αποπεράτωση), Εξοπλισμό, Επαγγελματικά Αυτοκίνητα, Λογισμικό κι Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό, Δαπάνες Συμβούλων Κριτήρια Επιλεξιμότητας:  Τα κύρια κριτήρια είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης επένδυσης (προσανατολισμός επένδυσης, βιωσιμότητα, δυνατότητα υλοποίησης) και τα χαρακτηριστικά του αιτούντος (πχ στα φυσικά πρόσωπα βαθμολογείται η εμπειρία, η εκπαίδευση κλπ) Ύψος Προτασεων: Ανάλογα με το μέτρο στο οποίο εντάσσεται η πρόταση, το ανώτερο ύψος της προτεινόμενης επένδυσης είναι από 300.000 ως 1.000.000 Επιδότηση: 40% – 85% ανάλογα την περιοχή και το μέγεθος της επιχείρησης Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων: Ως 2/4/2018 Link: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3722

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ (Airbnb) – ΠΟΤΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ

Με την  ΠΟΛ 1187/2017 αποσαφηνίστηκε το πλαίσιο το οποίο διέπει τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της απόφασης είναι η απελευθέρωση του πλήθος των ακινήτων που μπορεί να εκμισθώνει ένας «διαχειριστής» καθώς και των ημερών για τα οποία τα εκμισθώνει.  Επίσης επιτρέπει την ενοικίαση δωματίων μέσα σε διαμερίσματα. Δεν υπάρχει υποχρέωση για παροχές στον ενοικιαστή (πλην κλινοσκεπασμάτων) αλλά δεν επιτρέπεται και η παροχή οποιασδήποτε επιπλέον υπηρεσίας. Πολλοί πολίτες που διαθέτουν αναξιοποίητα ακίνητα θα επωφεληθούν από αυτή την απόφαση. Ένα φυσικό πρόσωπο δεν χρειάζεται να προβεί σε έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας και ένας ελεύθερος ή ατομικός επιχειρηματίας δεν χρειάζεται να προσθέσει Κωδικό Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Επίσης δεν χρειάζεται κάποια άδεια (καταλύματος κλπ) Συνοπτικά, η βραχυχρόνια μίσθωση δεν θεωρείται επιχειρηματική δραστηριότητα και συμφέρει (ως προς την εναλλακτική της ίδρυσης τουριστικής επιχείρησης) μέχρι τις (περίπου) 15.000 έσοδα το έτος. Ως τις 12.000, τα έσοδα από ενοίκια φορολογούνται αυτοτελώς με 15%. Από τις 12.000 όμως και ως τις 35.000 τα έσοδα φορολογούνται με 35% και από τις 35.000 και άνω με 45%. Επιπλέον δεν υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης δαπανών (δηλαδή τα έξοδα για πχ τη συντήρηση του ακινήτου δεν αφαιρούνται από τα έσοδα των ενοικίων ώστε να προκύψει το καθαρό φορολογητέο). Αντιθέτως μια επιχείρηση εκμετάλλευσης τουριστικών…

ΧΑΡΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑ ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ

  Τα πλαίσια από τα οποία μια υφιστάμενη ή υπο-σύσταση επιχείρηση μπορεί να αντλήσει χρηματοδότηση είναι ΕΣΠΑ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ – ΟΑΕΔ - ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ Τα επιδοτούμενα προγράμματα ενισχύουν κυρίως τους τομείς της Παραγωγής, της Αγροδιατροφής και της Πληροφορικής/Επικοινωνίας. Επίσης μέσω διάφορων προγραμμάτων επιδοτείται και η έρευνα. Αντιθέτως τα προγράμματα για υπηρεσίες και χονδρικό/λιανικό εμπόριο είναι, και αναμένονται, λίγα. Η OWLnFOX αναλαμβάνει την διερεύνηση για το κατάλληλου τύπου επιδοτούμενο πρόγραμμα  στο οποίο έχετε την δυνατότητα να ενταχθείτε. Προετοιμάζουμε και καταθέτουμε το επιχειρηματικό πλάνο και τον φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, διεκπεραιώνοντας όλες τις διαδικασίες ως τον έλεγχο και την εκταμίευση. Γίνεται προβαθμολόγηση του έργου βάση των κριτηρίων που δημοσιεύονται στην εκάστοτε προκήρυξη ώστε να γνωρίζει ο πελάτης τις πιθανότητες να επιδοτηθεί τελικά, προτού προχωρήσει στα έξοδα σύνταξης και κατάθεσης φακέλου. Επισημαίνεται ότι κάθε πρόγραμμα (ΕΣΠΑ ή Επενδυτικός) ορίζει ποια είναι η ανώτερη αμοιβή που επιδοτεί για δαπάνες Συμβούλου (δηλ για την υποβολή της αίτησης και την παρακολούθηση του έργου). Επίσης κατά τον έλεγχο κρίνει το εύλογο της δαπάνης (πχ για ένα μικρό εργό δεν δικαιολογείται η ανώτερη αμοιβή). Τέλος δεν επιτρέπεται η λήψη προκαταβολής από Σύμβουλο πριν την προκήρυξη του εκάστοτε προγράμματος (δηλαδή δεν…

ΕΣΠΑ - Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

  Στις 28/3/2018 (με πιθανή παράταση) λήγει η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων  στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Ίδρυσης Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων» Αφορά μόνο νέες επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την υποβολή της αίτησης. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με πολλά ευνοϊκά χαρακτηριστικά, όπως: - Καλύπτει όλα τα είδη καταλυμάτων (και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια ή διαμερίσματα) - Καλύπτει όλες τις τουριστικές δραστηριότητες (τουριστικά γραφεία /  πρακτορεία, ενοικιάσεις οχημάτων, πωλήσεις εισιτηρίων, ξεναγούς αλλά και δραστηριότητες  όπως γήπεδα γκολφ, 5χ5, πίστες καρτ, δραστηριότητες θεαμάτων) - Υπάρχει η δυνατότητα για λήψη προκαταβολής του 40% της επιδότησης ή και για χρήση του escrow account - Το κυριότερο κριτήριο αξιολόγησης της πρότασης, είναι η ύπαρξη ρευστού διαθεσίμου (κατάθεση ή τραπεζικός δανεισμός) για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής (δηλαδή του 50% ως 60% του συνολικού ύψους του πλάνου, πχ για επένδυση ύψους 100.000 ο επενδυτής πρέπει να δείξει καταθέσεις ή δάνεια ύψους  60.000). Άλλο βασικό κριτήριο είναι η επαγγελματική εμπειρία του/των επενδυτών (πχ άνω των 10 ετών εμπειρία (σαν μισθωτός ή σαν επιχειρηματίας) στον τουρισμό παίρνει 10 πόντους ενώ η γενική επαγγελματική εμπειρία άνω των 10 ετών παίρνει 7 πόντους). Για παράδειγμα ένας επενδυτής που διαθέτει την ιδία συμμετοχή, έχει γενική επαγγελματική εμπειρία >10 ετών και υποβάλλει ένα…

ΕΣΠΑ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤYΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Από τον Αύγουστο έχει ξεκινήσει η υποβολή προτάσεων για ένταξη στο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων». Η διαδικασία υποβολής θα ολοκληρωθεί στις 13 Δεκεμβρίου 2017. Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι τα εξής: • Αφορά ΟΛΕΣ τις κατηγορίες πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ ή αναγνωρισμένο πτυχίο εξωτερικού) συν τα κρατικά πτυχία από σχολές μουσικής, χορού, θεάτρου κλπ. Δηλαδή αφορά όλα τα επαγγέλματα, μηχανικοί, δικηγόροι, γιατροί, φροντιστήρια, φυσιοθεραπευτές κ.λπ. Οι δραστηριότητες που ΔΕΝ επιδοτούνται καθόλου είναι αυτές του ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ & ΛΙΑΝΙΚΟΥ εμπορίου. • Οι δικαιούχοι μπορεί να είναι άνεργοι, μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι. Επιτρέπονται και πριμοδοτούνται με επιπλέον πόντους, οι συνεργασίες μεταξύ δικαιούχων όλων των κατηγοριών. • Το ποσό της επιδότησης είναι 25.000 (σε περίπτωση συνεργασίας δύο δικαιούχων, 40.000) και καλύπτει όλα τα λειτουργικά κόστη (ενοίκια, ΔΕΗ, τηλεφωνία, αναλώσιμα, κοινόχρηστα, κλπ), τις ασφαλιστικές εισφορές, το κόστος αγοράς εξοπλισμού, το κόστος μισθοδοσίας, το κόστος διαφήμισης κλπ για τρία έτη. • Η επιδότηση είναι 100%, δηλαδή δεν απαιτείται ιδία συμμετοχή του δικαιούχου. • Η επιδότηση καταβάλλεται μετά την υλοποίηση τουλάχιστον 30% των δαπανών του πλάνου. Υπάρχει η δυνατότητα για προκαταβολή μέσω εγγυητικής επιστολής, του escrow account ή τραπεζικού δανεισμού με εκχώρηση της επιδότησης. • Το μεγαλύτερο μέρος της βαθμολογίας αποτελείται από αντικειμενικά κριτήρια (εισόδημα τριετίας, διάρκεια ανεργίας ή…

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ Από τις 3 Αυγούστου 2017 ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (Νόμος 4469/17). Ο Νόμος θα ισχύει ως το τέλος του 2018 και αποτελεί ένα πολύ ευνοϊκό πλαίσιο για επιχειρήσεις που θέλουν να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται σε ένα κανονιστικό πλαίσιο που γίνεται ολοένα και αυστηρότερο   Συνοπτικά με την ένταξη του ο οφειλέτης πετυχαίνει διαγραφή όλων των τόκων υπερημερίας στις τράπεζες, διαγραφή των προστίμων & προσαυξήσεων στο Δημόσιο, πάγωμα των τόκων στο Δημόσιο και ρύθμιση σε 120 δόσεις, δυνατότητα επιπλέον διαγραφής και ευνοϊκής ρύθμισης με τις τράπεζες. Ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση με όλα τα στοιχεία της εταιρείας, μία πρόταση αποπληρωμής και ένα πλάνο βιωσιμότητας. Σε ένα υποθετικό παράδειγμα εταιρεία με 500.000 χρέη (50.000 πρόστιμα εφορίας, 50.000 προσαυξήσεις δημοσίου, 50.000 οφειλές εφορίας, 50.000 οφειλές ΤΕΒΕ και ένα δάνειο 300.000 με 7% και 15ετή διάρκεια από τα οποία 50.000 είναι τόκοι υπερημερίας) που τώρα καλείται να πληρώνει δόση δανείου 2.700 και δόση εφορίας 8.500 αποπληρώνοντας συνολικά 690.000 ευρώ, και ο οποίος οφειλέτης έχει περιουσία 350.000 ευρώ, θα μπορούσε (με βάσιμες πιθανότητες) με τον εξωδικαστικό να ρίξει τη δόση των δανείων στα 1.300 ευρώ και του δημοσίου (Εφορία &…

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ακούγεται συχνά ότι οι τράπεζες θα προχωρήσουν σε διαγραφές κόκκινων δανείων. Αυτό σημαίνει ότι διαγράφουν από τα λογιστικά τους βιβλία δάνεια για τα οποία έχουν ολοκληρωθεί και εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα ανάκτησης των οφειλών (δηλαδή έχουν γίνει δεσμεύσεις λογαριασμών, κατασχέσεις, πλειστηριασμοί κ.λπ.) και συνεπώς η είδηση αυτή δεν αφορά άμεσα τους δανειολήπτες. Επιπλέον, μέσα στα πλαίσια και τα όρια του νόμου, οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν την είσπραξη δανείων που έχουν διαγράψει (σε αυτή τη περίπτωση τα ποσά που εισπράττονται «γράφονται» στα έκτατα κέρδη των τραπεζών και όχι στους λογαριασμούς του ενεργητικού). Στην πράξη οι τράπεζες προτείνουν ρυθμίσεις που προβλέπουν διαγραφή μέρους του ποσού του δανείου (εξωλογιστικούς τόκους, προσαυξήσεις  και σε κάποιες περιπτώσεις και κεφάλαιο) μόνο σε περιπτώσεις μικρών οφειλών που προέρχονται από πιστωτικές κάρτες ή από δάνεια χωρίς προσημείωση. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις εξετάζεται η περιουσιακή κατάσταση και τα εισοδήματα του οφειλέτη. Σε καμιά περίπτωση δεν προτείνουν διαγραφή που να μειώνει το υπόλοιπο του δανείου κάτω από την αξία (εμπορική) της περιουσίας του οφειλέτη. Συνήθως προτείνουν διακανονισμούς, που σημαίνει περίοδο ενός έτους με μειωμένη δόση που καλύπτει ή και υπολείπεται από το ποσό των τόκων. Οι διακανονισμοί απλά μεταθέτουν και επιμηκύνουν το δανειακό πρόβλημα του οφειλέτη και…

Νόμος Κατσέλη – Νοικοκυριά, Μικροέμποροι & Ελεύθεροι Επαγγελματίες – Δυνατότητες ένταξης στο Νόμο

Η OWLnFOX δεν παρέχει νομικές υπηρεσίες και δεν είναι δικηγορική εταιρεία. Έχει όμως σταθερή, συνεχή και πολυετή συνεργασία με δικηγόρους, με τους οποίους αναλύει και αντιμετωπίζει τις υποθέσεις που ανακύπτουν. Είναι γεγονός ότι πολλά θέματα απαιτούν κατά περίπτωση συνδυασμό γνώσεων και ενεργειών που άπτονται των ειδικοτήτων του λογιστή, του οικονομολόγου και του δικηγόρου. Ο νόμος 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη) με την τελευταία τροποποίηση του η οποία θα έχει ισχύ ως τα τέλη του 2018,  επιτρέπει πλέον και την ένταξη των μικροεμπόρων καθώς και την ένταξη οφειλών προς το δημόσιο, την εφορία, τον ΟΑΕΕ, τους ΟΤΑ κλπ. ΕΜΠΟΡΟΙ / ΜΙΚΡΟΕΜΠΟΡΟΙ – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Ένας έμπορος μπορεί να ενταχθεί στο Ν. Κατσέλη αν έχει πρώτα τερματίσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα και μετά σταμάτησε να πληρώνει τις οφειλές του. Το βάρος της απόδειξης φέρουν τυχόν διαταγές πληρωμής ή εξώδικα βάση της ημερομηνίας που έχουν κοινοποιηθεί στον οφειλέτη. Υπάρχουν και περιπτώσεις που οφειλέτης δικαιώθηκε παρότι είχε σταματήσει τις πληρωμές πριν κλείσει την επιχείρηση του, με το σκεπτικό ότι από τότε που σταμάτησε τις πληρωμές του και ως την κατάθεση της αίτησης για το Νόμο Κατσέλη έχουν παρέλθει 2 έτη και έτσι δεν μπορεί να ενταχθεί στον Πτωχευτικό Κώδικα. Άλλη περίπτωση να ενταχθεί ένας έμπορος στο…

Κατοχύρωση Σήματος και Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας – Επιδότηση από ΕΣΠΑ και Επενδυτικό

Κατοχύρωση Σήματος και Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας – Επιδότηση από ΕΣΠΑ και Επενδυτικό Οι δαπάνες για την κατοχύρωση σήματος και την κατοχύρωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας  όπως επίσης και η αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών ακόμα και μη-καταχωρημένων τεχνικών γνώσεων είναι επιλέξιμες στην πλειοψηφία των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του Επενδυτικού Νόμου. Επιπλέον η κατοχύρωση σημάτων και πατεντών αποτελεί ξεχωριστή ενότητα στην βαθμολόγηση των πλάνων που υποβάλλονται στο ΕΣΠΑ και τον Επενδυτικό. Η λογική είναι θετική για την επιχειρηματικότητα καθώς οι κατοχυρώσεις προσδίδουν στο κύρος και την αξιοπιστία μια επιχείρησης και διευκολύνουν τις εξαγωγές. Στην OWLnFOX αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες κατοχύρωσης σήματος και διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε Ελληνικό ή Κοινοτικό επίπεδο. Επιπλέον μπορούμε να το συνδυάσουμε με αίτηση χρηματοδότησης και να το εντάξουμε στις επιλέξιμες δαπάνες. Η προσφορά μας περιλαμβάνει όλα τα στάδια (από έλεγχο ως και την τελική κατοχύρωση) και όλα τα έξοδα (παράβολα κλπ) σε ανταγωνιστικές τιμές ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ / ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Τα βασικά χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού trademark είναι: • Το κοινοτικό σήμα προστατεύεται για χρονικό διάστημα 10 ετών και μπορεί να ανανεώνεται επ' αόριστον. • Η πλειονότητα των αιτήσεων για κοινοτικό σήμα καταχωρίζονται εντός 6 μηνών. • Μπορεί να προστατέψει ότι αναπαριστάται γραφικά, όπως: Λέξεις, γράμματα, αριθμοί, εικονιστικά στοιχεία, εικόνες, μορφές,…

Ενίσχυση Νέων Αγροτών ως 41 ετών & απόδοση ανά τύπο καλλιέργειας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΩΣ 41 ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 31/102016 ως 30/11/2016 (το πρόγραμμα θα επαναληφθεί το 2017 και το 2018) ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 17.000 ως 22.000 ευρώ. Το 70% της ενίσχυσης καταβάλλεται άμεσα. Το ποσό στήριξης δεν συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ (βασικά χαρακτηριστικά): - Να είναι ως 41 ετών κατά την υποβολή της αίτησης - Να εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλευσης (δηλαδή να καταθέσουν για πρώτη φορά αίτηση στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να γραφούν στο Μητρώο Αγροτών (ΜΑΑΕ) - Να διαθέτουν ιδιόκτητα ή και νοικιασμένα αναγκαία στρέμματα που να αποδίδουν 8.000 ευρώ το χρόνο ως τυπική απόδοση ανάλογα με τον τύπο καλλιέργειας (για παράδειγμα για ανθοκομικά είναι 1 στρέμμα, για ελαιωνες 33 στρέμματα, για σαλιγκάρια 5 στρέμματα, για μανιτάρια 100 τμ2 κλπ. Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις τυπικές αποδόσεις ανα είδος καλλιέργειες συνοπτικά και αναλυτικά) ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ (βασικές εξαιρέσεις): ● Έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών που προηγούνται της πρώτης εγκατάστασης. ● Έχουν εξωγεωργική απασχόληση, μόνιμη εξαρτημένη ή μη εξαρτημένη. Έχουν σύζυγο που είναι είτε επαγγελματίας αγρότης εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελματίας αγρότης από το ΜΑΑΕ ● Είναι σπουδάστριες- σπουδαστές ή φοιτήτριες-…

Περίληψη του Επενδυτικού Νόμου 2016

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ1. Δραστηριότητες που εντάσσονται στον επενδυτικό νόμο - Γεωργία, Κτηνοτροφία, Μεταποίηση, Τουρισμός, Πληροφορική, Ενημέρωση κι Επικοινωνία, Σχέδιο / Φωτογραφία- Δεν εντάσσονται οι Κατασκευές, Χόνδρικο - Λιάνικο εμπόριο, Μεταφορές, Εστίαση, Υπηρεσίες, Εκπαίδευση,  Τέχνες - Ψυχαγωγία   2. Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων α. Μεγάλες επιχειρήσεις, (500.000) ευρώ, β. Μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και για cluster (250.000) ευρώ, γ. Μικρές επιχειρήσεις, (150.000) ευρώ, δ. Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, (100.000) ευρώ,   3. Περιεχόμενο που πρέπει να έχει το επενδυτικό σχέδιο α. δημιουργία νέας μονάδας β. επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας, γ. διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, δ. θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας, ε. απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει   4. Εταιρίες που εμπίπτουν στις Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων (δηλ. επιδοτούνται σε μεγαλύτερο ποσοστό) α. εξωστρεφείς (10% εξαγωγές επί του κύκλου εργασιών) β. Καινοτόμες (οι δαπάνες για έρευνα κι ανάπτυξη να είναι πάνω από 10% του λειτουργικού κόστους τουλάχιστον σε ένα από τα τελευταία 3 χρόνια) γ. ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες, μετά την έναρξη ισχύος του νόμου προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης δ. επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησής τους…

Δικαίωση δανειολήπτη σε ελβετικό φράγκο από πολυμελές πρωτοδικείο

Αφορά οικογένειες που πήραν δάνειο σε ελβετικό φράγκο θεωρώντας ότι υπόγραψαν δάνειο ενώ στην πραγματικότητα επένδυαν σε επενδυτικό προϊόν με υψηλό ρίσκο & κίνδυνο. Η επιβάρυνση αυτή τη στιγμή λόγω της ισοτιμίας κυμαίνεται από 30% ως 60%. Για παράδειγμα ένα δάνειο αρχικής αξίας 200 χιλ ευρώ μπορεί να έχει επιβαρυνθεί ως και 80χιλιάδες ευρώ. Υπάρχουν ήδη υποθέσεις που έχουν καταλήξει θετικά προς όφελος του δανειολήπτη ενώ δεν προβλέπεται κάποια νομοθετική ρύθμιση με αναδρομική ισχύ. Στις αποφάσεις το δικαστήριο έκρινε άκυρο και καταχρηστικό το όρο αποπληρωμής του δανείου με βάση την ισοτιμία την ημερομηνία καταβολής της δόσης. Το μεγάλο όφελος για τον πελάτη είναι ότι η αποπληρωμή θα γίνει με βάση την ισοτιμία που ίσχυε τη στιγμή εκταμίευσης του δανείου ενώ συνυπολογίζονται και οι δόσεις που ήδη έχουν καταβληθεί και αφαιρούνται από το κεφάλαιο τα ποσά που έχουν δοθεί εξαιτίας της ισοτιμίας. Οι ενέργειες είναι αγωγή & ασφαλιστικά μέτρα (ασφαλιστικά γίνονται στην περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν επιθυμεί να καταβάλλει πλέον δόσεις μέχρι την απόφαση του δικαστηρίου). Η OWLnFOX διαθέτει έμπειρους και εξειδικευμένους δικηγόρους που έχουν αναλάβει υποθέσεις «ελβετικού» και προσφέρει ανταγωνιστικές τιμές. Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης σε αγωγή δανειολήπτη για το ελβετικό φράγκο. Επίσης…

Νόμος Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών (Κατσέλη) / Ανάλυση & Ερμηνεία

ΝΟΜΟΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (ΚΑΤΣΕΛΗ) Ν. 3869/10 - 4161/13 Αφορά οικογένειες που αδυνατούν να καλύψουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις. Στην OWLnFOX κάνουμε πλήρη & εξαντλητική ανάλυση των δυνατοτήτων ένταξης στο νόμο. Καλύπτονται όλες οι αναγκαίες ενέργειες και η νομική εκπροσώπηση σε όλα τα στάδια μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας (κατάθεση δικογράφου , παραλαβή ημερομηνιών δικασίμου , Ά δικαστήριο) με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος. Η OWLnFOX έχει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση καθώς οι δικηγόροι της έχουν φέρει εις πέρας με επιτυχία δεκάδες υποθέσεις. Ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά εξασφαλίζει την πρώτη κατοικία ανά πρόσωπο και καθορίζει το ύψος της μηνιαίας δόσης με κύριο και βασικό κριτήριο την οικονομική δυνατότητα αλλά και άλλα κριτήρια όπως θέματα οικογενειακά, υγείας κ.λπ. Το συνολικό ποσό πληρωμής που θα πληρώσει το νοικοκυριό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% της αντικειμενικής αξίας της πρώτης κατοικίας. Συνεπώς μετά το τέλος της διαδικασίας, το υπόλοιπο του χρέους διαγράφεται και αποσύρεται η προσημείωση από το ακίνητο αν πρόκειται για στεγαστικό δάνειο. Σε περίπτωση που το δάνειο είναι καταναλωτικό η διαδικασία κρατάει μόνο 3 έως 5 χρόνια (δηλ ο οφειλέτης πληρώνει τη δόση που αποφασίζει ο ειρηνοδίκης για 3 έως 5 χρόνια και κατόπιν το υπόλοιπο του μέρους διαγράφεται. Πιο αναλυτικά…