Δικαίωση δανειολήπτη σε ελβετικό φράγκο από πολυμελές πρωτοδικείο

Αφορά οικογένειες που πήραν δάνειο σε ελβετικό φράγκο θεωρώντας ότι υπόγραψαν δάνειο ενώ στην πραγματικότητα επένδυαν σε επενδυτικό προϊόν με υψηλό ρίσκο & κίνδυνο. Η επιβάρυνση αυτή τη στιγμή λόγω της ισοτιμίας κυμαίνεται από 30% ως 60%. Για παράδειγμα ένα δάνειο αρχικής αξίας 200 χιλ ευρώ μπορεί να έχει επιβαρυνθεί ως και 80χιλιάδες ευρώ.

Υπάρχουν ήδη υποθέσεις που έχουν καταλήξει θετικά προς όφελος του δανειολήπτη ενώ δεν προβλέπεται κάποια νομοθετική ρύθμιση με αναδρομική ισχύ. Στις αποφάσεις το δικαστήριο έκρινε άκυρο και καταχρηστικό το όρο αποπληρωμής του δανείου με βάση την ισοτιμία την ημερομηνία καταβολής της δόσης. Το μεγάλο όφελος για τον πελάτη είναι ότι η αποπληρωμή θα γίνει με βάση την ισοτιμία που ίσχυε τη στιγμή εκταμίευσης του δανείου ενώ συνυπολογίζονται και οι δόσεις που ήδη έχουν καταβληθεί και αφαιρούνται από το κεφάλαιο τα ποσά που έχουν δοθεί εξαιτίας της ισοτιμίας. Οι ενέργειες είναι αγωγή & ασφαλιστικά μέτρα (ασφαλιστικά γίνονται στην περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν επιθυμεί να καταβάλλει πλέον δόσεις μέχρι την απόφαση του δικαστηρίου).

Η OWLnFOX διαθέτει έμπειρους και εξειδικευμένους δικηγόρους που έχουν αναλάβει υποθέσεις «ελβετικού» και προσφέρει ανταγωνιστικές τιμές.

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης σε αγωγή δανειολήπτη για το ελβετικό φράγκο.

Επίσης υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις όπου έχουν κερδηθεί τα ασφαλιστικά μέτρα, όπως στην περίπτωση συμπολίτη μας στην Ρόδο, που στην πράξη σημαίνει ότι μέχρι την εκδίκαση της αγωγής από το Πολυμελές Πρωτοδικείο της Ρόδου, η μηνιαία δόση που θα δίδει ο δανειολήπτης στην τράπεζα θα ανέρχεται στο ποσό των 2.000 ευρώ και όχι 3.300 ευρώ όπως ήταν υποχρεωμένος να καταβάλλει πριν την δικαστική απόφαση και με δεδομένη και την νέα υποτίμηση του ευρώ έναντι του ελβετικού φράγκου. Επιπλέον, μετά την δικαστική απόφαση, η τράπεζα δεν έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση και να πάρει μέτρα κατά του δανειολήπτη. Αντίστοιχη απόφαση έχει πάρει και δικαστήριο στη Λαμία ενώ υπάρχουν ήδη και άλλες θετικές αποφάσεις.

Οι δανειολήπτες που έχουν πάρει δάνεια σε ελβετικό φράγκο υπολογίζονται σε περίπου 65.000. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κάθε αγωγή ασκείται ατομικώς αφού στην απόφαση παίζουν ρόλο οι ιδιαιτερότητες κάθε σύμβασης (επίπεδο κατανόησης των όρων από τον πελάτη, πιστοποίηση υπαλλήλου τράπεζας κ.λπ.).

Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Ξάνθης.