Κατοχύρωση Σήματος και Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας – Επιδότηση από ΕΣΠΑ και Επενδυτικό

Κατοχύρωση Σήματος και Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας – Επιδότηση από ΕΣΠΑ και Επενδυτικό

Οι δαπάνες για την κατοχύρωση σήματος και την κατοχύρωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας  όπως επίσης και η αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών ακόμα και μη-καταχωρημένων τεχνικών γνώσεων είναι επιλέξιμες στην πλειοψηφία των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του Επενδυτικού Νόμου.

Επιπλέον η κατοχύρωση σημάτων και πατεντών αποτελεί ξεχωριστή ενότητα στην βαθμολόγηση των πλάνων που υποβάλλονται στο ΕΣΠΑ και τον Επενδυτικό. Η λογική είναι θετική για την επιχειρηματικότητα καθώς οι κατοχυρώσεις προσδίδουν στο κύρος και την αξιοπιστία μια επιχείρησης και διευκολύνουν τις εξαγωγές.

Στην OWLnFOX αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες κατοχύρωσης σήματος και διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε Ελληνικό ή Κοινοτικό επίπεδο. Επιπλέον μπορούμε να το συνδυάσουμε με αίτηση χρηματοδότησης και να το εντάξουμε στις επιλέξιμες δαπάνες. Η προσφορά μας περιλαμβάνει όλα τα στάδια (από έλεγχο ως και την τελική κατοχύρωση) και όλα τα έξοδα (παράβολα κλπ) σε ανταγωνιστικές τιμές

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ / ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Τα βασικά χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού trademark είναι:

• Το κοινοτικό σήμα προστατεύεται για χρονικό διάστημα 10 ετών και μπορεί να ανανεώνεται επ' αόριστον.

• Η πλειονότητα των αιτήσεων για κοινοτικό σήμα καταχωρίζονται εντός 6 μηνών.

• Μπορεί να προστατέψει ότι αναπαριστάται γραφικά, όπως: Λέξεις, γράμματα, αριθμοί, εικονιστικά στοιχεία, εικόνες, μορφές, χρώματα, συνδυασμοί χρωμάτων, μουσική, μουσική επένδυση και ήχοι, επιγραφές με κίνηση.

Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα του κοινοτικού σήματος;

• Προστασία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με μία μόνο καταχώριση!

• Χαμηλό κόστος αν αναλογιστεί κανείς τα 27 κράτη που καλύπτει αυτόματα.

• Δυνατότητα διατήρησης των εθνικών σας δικαιωμάτων που απολαμβάνατε μέχρι σήμερα.

• Τα αποκλειστικά δικαιώματα που παρέχουν τα κοινοτικά σήματα καλύπτουν ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Μειονέκτημα αποτελεί το ότι εάν δεν ανανεωθεί, χάνετε εντελώς η κατοχύρωση. Δηλαδή, δεν μπορεί να ανανεωθεί π.χ. για τις μισές χώρες και όχι για τις άλλες μισές.

• Επίσης, εάν ο κάτοχος θελήσει να το πουλήσει θα πρέπει να το μεταβιβάσει ολόκληρο και όχι επιλεκτικά.

•Οι περισσότερες διαφορές που θα προκύψουν δεν θα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, εκτός εάν η προσβολή έγινε στην Ελλάδα.

Οι χώρες που καλύπτει είναι:

•Αυστρία (1995) •Βέλγιο (1952) •Βουλγαρία (2007) •Γαλλία (1952) •Γερμανία (1952) •Δανία (1973) •Ελλάδα (1981) •Εσθονία (2004) •Ηνωμένο Βασίλειο (1973) •Ιρλανδία (1973) •Ισπανία (1986) •Ιταλία (1952) •Κάτω Χώρες (1952) •Κύπρος (2004) •Λεττονία (2004) •Λιθουανία (2004) •Λουξεμβούργο (1952) •Μάλτα (2004) •Ουγγαρία (2004) •Πολωνία (2004) •Πορτογαλία (1986) •Ρουμανία (2007) •Σλοβακία (2004) •Σλοβενία (2004)

•Σουηδία (1995) •Τσεχική Δημοκρατία (2004) •Φινλανδία (1995)

 

Το Εθνικό σήμα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά αλλά ισχύει μόνο για την Ελλάδα

OWLnFOX - Συνολικό κόστος Ευρωπαικού Σήματος: 2.300 ευρώ

Link: https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/home

OWLnFOX - Συνολικό κόστος Εθνικού Σήματος: 750 ευρώ

Link: http://gge.gov.gr/?page_id=555

 

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (Εθνικά ή Κοινοτικά)

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) είναι τίτλος προστασίας με ισχύ 20 χρόνων που χορηγείται στο δικαιούχο για επινοήματα νέα, με εφευρετική δραστηριότητα και επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής. Μία εφεύρεση κρίνεται νέα αν δεν ανήκει στη στάθμη της τεχνικής και εμπεριέχει εφευρετική δραστηριότητα -αν δηλαδή, κατά την κρίση ειδικού, δεν προκύπτει με προφανή τρόπο από την υπάρχουσα στάθμη της τεχνικής. Επιδεκτική βιομηχανικής εφαρμογής είναι εφόσον μπορεί να παραχθεί και να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε τομέα παραγωγικής δραστηριότητας.

Στην πράξη ο έλεγχος για τις αρνητικές ουσιαστικές προυποθέσεις (δηλαδή κυρίως να μην υπάρχει παρόμοια καταχώρηση) είναι ουσιαστικός ενώ για τις θετικές ουσιαστικές προυποθέσεις ο έλεγχος δεν είναι ουσιαστικός (δηλαδή δεν ελέγχεται διεξοδικά η χρησιμότητα ή η πραγματική καινοτομία της ευρεσιτεχνίας)

OWLnFOX - Συνολικό Κόστος Εθνικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας: 1.100 ευρώ

OWLnFOX - Συνολικό Κόστος Ευρωπαικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας : 2.200 ευρώ

Link: https://www.obi.gr/obi/?tabid=37