Νόμος Κατσέλη – Νοικοκυριά, Μικροέμποροι & Ελεύθεροι Επαγγελματίες – Δυνατότητες ένταξης στο Νόμο

Η OWLnFOX δεν παρέχει νομικές υπηρεσίες και δεν είναι δικηγορική εταιρεία.

Έχει όμως σταθερή, συνεχή και πολυετή συνεργασία με δικηγόρους, με τους οποίους αναλύει και αντιμετωπίζει τις υποθέσεις που ανακύπτουν. Είναι γεγονός ότι πολλά θέματα απαιτούν κατά περίπτωση συνδυασμό γνώσεων και ενεργειών που άπτονται των ειδικοτήτων του λογιστή, του οικονομολόγου και του δικηγόρου.

Ο νόμος 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη) με την τελευταία τροποποίηση του η οποία θα έχει ισχύ ως τα τέλη του 2018,  επιτρέπει πλέον και την ένταξη των μικροεμπόρων καθώς και την ένταξη οφειλών προς το δημόσιο, την εφορία, τον ΟΑΕΕ, τους ΟΤΑ κλπ.


ΕΜΠΟΡΟΙ / ΜΙΚΡΟΕΜΠΟΡΟΙ – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ


Ένας έμπορος μπορεί να ενταχθεί στο Ν. Κατσέλη αν έχει πρώτα τερματίσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα και μετά σταμάτησε να πληρώνει τις οφειλές του. Το βάρος της απόδειξης φέρουν τυχόν διαταγές πληρωμής ή εξώδικα βάση της ημερομηνίας που έχουν κοινοποιηθεί στον οφειλέτη. Υπάρχουν και περιπτώσεις που οφειλέτης δικαιώθηκε παρότι είχε σταματήσει τις πληρωμές πριν κλείσει την επιχείρηση του, με το σκεπτικό ότι από τότε που σταμάτησε τις πληρωμές του και ως την κατάθεση της αίτησης για το Νόμο Κατσέλη έχουν παρέλθει 2 έτη και έτσι δεν μπορεί να ενταχθεί στον Πτωχευτικό Κώδικα.

Άλλη περίπτωση να ενταχθεί ένας έμπορος στο Νόμο Κατσέλη είναι να χαρακτηριστεί ως μικροέμπορος

Ο χαρακτηρισμός ενός εμπόρου (κατά την τυπική έννοια) ως μικροεμπόρου (ώστε να δύναται να ενταχθεί στο Ν. Κατσέλη) υπόκειται στην κρίση του δικαστηρίου. Τα βασικά κριτήρια είναι ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης (πχ κάτω από 15.000), το αν διαθέτει προσωπικό (βασικό), το αν ενοικιάζει το χώρο επαγγελματικής δραστηριότητας κ.α.. Σε γενικές γραμμές το κριτήριο είναι αν το εισόδημα του προέρχεται από την προσωπική του εργασία ή αν προβαίνει σε εμπορικές πράξεις που ενέχουν ρίσκο. Στην πρακτική τους εφαρμογή οι αποφάσεις των δικαστηρίων έχουν δικαιώσει δανειολήπτες που ασκούσαν δραστηριότητες όπως μικροπωλητής, ασφαλιστής, ιδιοκτήτης καταστήματος ψιλικών, έμποροι ρούχων, ιδιοκτήτες περιπτέρων και άλλοι.


Πέραν της κατηγορίας των μικρεμπόρων παραπάνω, δεν είναι έμποροι  εξ’ ορισμού οι παρακάτω κατηγορίες επαγγελματιών:

1)Αγρότες (κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, δασοκόμοι, γεωργοί, αλιείς) ακόμη και αν οι ίδιοι πωλούν τα προϊόντα τους

2) Ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι (π.χ. δικηγόροι, ιατροί, μηχανικοί, συμβολαιογράφοι, λογιστές, αρχιτέκτονες, δημοσιογράφοι)

3) Καλλιτέχνες (π.χ. ζωγράφοι, γραφίστες, κατασκευαστές κοσμημάτων, ηθοποιοί)

4) Μέτοχοι ΑΕ, εταίροι ΕΠΕ, διαχειριστής ΕΠΕ, μέλη Δ.Σ. ΑΕ, διοικητικά όργανα, με την προϋπόθεση ότι δεν διενεργούν στο όνομά τους και για λογαριασμό τους εμπορικές πράξεις

Ακόμα και αν ενταχθούν στον νόμο, μπορούν να συνεχίσουν να ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Εφόσον όμως έχουν κάνει διακοπή τότε η ένταξη είναι σαφώς πιο εύκολη, ενώ σε αυτή τη περίπτωση δύναται να ενταχθούν και οφειλές που αφορούν ΦΠΑ


Σε ότι αφορά τον ΟΑΕΕ η ρύθμιση δεν επιφέρει ευνοϊκά αποτελέσματα ως προς την συνταξιοδότηση του οφειλέτη. Για παράδειγμα οφειλέτης με οφειλές 35.000 στον ΟΑΕΕ που τις εντάσσει στο νόμο Κατσέλη, πάλι θα πρέπει να πέσει κάτω από το όριο των 20.000 (οφειλές προς ΟΑΕΕ) προκειμένου να αιτηθεί σύνταξη καθώς οι οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία ρυθμίζονται (στη λογική της προστασίας από καταδιωκτικά μέτρα) αλλά δεν διαγράφονται.


Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΣΕ ΔΑΝΕΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥ


Γενικά ο εγγυητής δεν χαρακτηρίζεται ότι φέρει και ο ίδιος την εμπορική ιδιότητα  σε δάνεια που έχει λάβει έμπορος ή εμπορική επιχείρηση ως πρωτοφειλέτης, παρά μόνον εάν έδωσε τη παροχή εγγύησης προσδοκώντας ή λαμβάνοντας κάποιο έμμεσο ή άμεσο οικονομικό όφελος. Για παράδειγμα σε πολλές περιπτώσεις όπου εγγυήθηκε ένα δάνειο σε έμπορο, συγγενικό πρόσωπο αυτού (σύζυγος τέκνα, γονείς), δεν του προσδίδεται η ιδιότητα του εμπόρου, ακόμη και αν ως εγγυητής απέκτησε έμμεσο όφελος από την επαύξηση της συμμετοχής του στη κάλυψη των οικογενειακών αναγκών, καθώς η παροχή εγγύησης δεν θεωρείται σε αυτές τις περιπτώσεις ότι γίνεται συστηματικά και κατά σύνηθες επάγγελμαΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ


ΒΗΜΑ 1Ο : Κατάθεση αίτησης ένταξης. Με την κατάθεση αίτησης παύουν οποιαδήποτε καταδιωκτικά μέτρα και ενοχλήσεις από την πλευρά του οφειλέτη. Με την κατάθεση ορίζονται οι ημερομηνίες της προσωρινής (προδικαστικός συμβιβασμός) και της οριστικής εκδίκασης (πλέον, η προσωρινή είναι περίπου 3-6 μήνες μετά την κατάθεση της αίτησης και η οριστική περίπου ένα με δύο χρόνια μετά την κατάθεση της αίτησης). Σε αυτό το διάστημα και μέχρι την ημερομηνία συζήτησης του προδικαστικού συμβιβασμού ο οφειλέτης υποχρεούται να πληρώνει το 10% της ενήμερης δόσης κάθε οφειλής που έχει.


ΒΗΜΑ 2
Ο : Στάδιο Προδικαστικού Συμβιβασμού (Προσωρινή). Στο στάδιο του προδικαστικού συμβιβασμού ο οφειλέτης και οι πιστωτές προσπαθούν να καταλήξουν σε μια κοινή συμφωνία. Καθώς αυτό στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι αδύνατον, ο Ειρηνοδίκης εκδίδει προσωρινή απόφαση στην οποία ορίζει το ύψος της δόσης που θα πληρώνει ο οφειλέτης μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

ΒΗΜΑ 3
Ο : Κύρια Εκδίκαση της Αίτησης. Σε αυτήν το δικαστήριο αποφασίζει το αν ο οφειλέτης θα ενταχθεί στις διατάξεις του Νόμου Κατσέλη και το ύψος της δόσης που πρέπει να πληρώνει. Αν η αίτηση απορριφθεί τότε ο οφειλέτης δεν μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση αν δεν περάσει ένα έτος.


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ


Η δικαστική ρύθμιση (δηλαδή η απόφαση ένταξης στο νόμο) έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

1) Για 3 έτη καταβολή δόσης που συνίσταται στο διαθέσιμο εισόδημα του οφειλέτη, αφού αφαιρεθεί το  ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των ευλόγων δαπανών διαβίωσης του ίδιου και των προστατευόμενων μελών,

2) Για 18-35 χρόνια με έντοκες δόσεις, καταβολή ποσού  ίσου τουλάχιστον με το 75% της εμπορικής αξίας του ακινήτου (ανεξαρτήτως εισοδηματικής δυνατότητας).


3) Ρευστοποίηση λοιπών ακινήτων στοιχείων, όπως με την προηγούμενη νομοθεσία, εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος που ορίζει το δικαστήριο.

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης αποβιώσει κι εφόσον έχουν παρέλθει τρία έτη από την ένταξη του στο Νόμο τότε οι κληρονόμοι συνεχίζουν τις πληρωμές βάση της απόφασης του Νόμου Κατσέλη ως το τέλος της περιόδου αποπληρωμής και την ελευθέρωση του ακινήτου.


ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ


- Τα εισοδήματα του οφειλέτη την περίοδο που έλαβε τα δάνεια επαρκούσαν για να εξυπηρετούνται οι δανειακές του υποχρεώσεις. Κατόπιν λόγω μείωσης του εισοδήματος του και αύξησης του κόστους  ζωής περιήλθε σε πραγματική αδυναμία πληρωμών.

- Η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας του να μην υπερβαίνει τα 160.000 ευρώ (για έγγαμο χωρίς παιδιά).

- Τα εισοδήματα του να είναι κοντά στο εύλογο έξοδο διαβίωσης ανάλογα τον τύπο νοικοκυριού (1.169 ευρώ για ένα ζευγάρι χωρίς ανήλικα παιδιά).


- Χαρακτηριστικά του οφειλέτη (ή των άμεσων συγγενών του) όπως θέματα υγείας, εργασιακά προβλήματα, οικογενειακά προβλήματα κ.λπ. επηρεάζουν τις πιθανότητες ένταξης στο νόμο Κατσέλη και το ύψος της δόσης που θα ορίσει το δικαστήριο.


Στην OWLnFOX και σε συνεργασία με έμπειρους δικηγόρους γίνεται εξαντλητική ανάλυση των δυνατοτήτων ένταξης στο νόμο. Καλύπτονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και η νομική εκπροσώπηση σε όλα τα στάδια μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Το κόστος περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες χωρίς να προκύπτουν επιπλέον χρεώσεις για τον πελάτη κατά την πορεία της υπόθεσης του.Σε περίπτωση που η ένταξη σας στο νόμο Κατσέλη δεν είναι δυνατή, η OWLnFOX μπορεί να αναλάβει όλες τις διαδικασίες και τις διαπραγματεύσεις προκειμένου να ρυθμίσει με τους καλύτερους δυνατούς όρους τις δανειακές σας υποχρεώσεις σε τράπεζες, leasing, πρόσωπα, εφορία, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ και λοιπούς οργανισμούς. Προτείνουμε και υλοποιούμε λύσεις ρεαλιστικές, εφικτές αλλά και ευέλικτες. Αξιοποιούμε όλο το θεσμικό πλαίσιο (Εξωδικαστικό, Κώδικα Δεοντολογίας, Πτωχευτικό Δίκαιο κ.α.)