ΕΣΠΑ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤYΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 
Από τον Αύγουστο έχει ξεκινήσει η υποβολή προτάσεων για ένταξη στο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων». Η διαδικασία υποβολής θα ολοκληρωθεί στις 13 Δεκεμβρίου 2017.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι τα εξής:

• Αφορά ΟΛΕΣ τις κατηγορίες πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ ή αναγνωρισμένο πτυχίο εξωτερικού) συν τα κρατικά πτυχία από σχολές μουσικής, χορού, θεάτρου κλπ. Δηλαδή αφορά όλα τα επαγγέλματα, μηχανικοί, δικηγόροι, γιατροί, φροντιστήρια, φυσιοθεραπευτές κ.λπ. Οι δραστηριότητες που ΔΕΝ επιδοτούνται καθόλου είναι αυτές του ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ & ΛΙΑΝΙΚΟΥ εμπορίου.

• Οι δικαιούχοι μπορεί να είναι άνεργοι, μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι. Επιτρέπονται και πριμοδοτούνται με επιπλέον πόντους, οι συνεργασίες μεταξύ δικαιούχων όλων των κατηγοριών.

• Το ποσό της επιδότησης είναι 25.000 (σε περίπτωση συνεργασίας δύο δικαιούχων, 40.000) και καλύπτει όλα τα λειτουργικά κόστη (ενοίκια, ΔΕΗ, τηλεφωνία, αναλώσιμα, κοινόχρηστα, κλπ), τις ασφαλιστικές εισφορές, το κόστος αγοράς εξοπλισμού, το κόστος μισθοδοσίας, το κόστος διαφήμισης κλπ για τρία έτη.

• Η επιδότηση είναι 100%, δηλαδή δεν απαιτείται ιδία συμμετοχή του δικαιούχου.

• Η επιδότηση καταβάλλεται μετά την υλοποίηση τουλάχιστον 30% των δαπανών του πλάνου. Υπάρχει η δυνατότητα για προκαταβολή μέσω εγγυητικής επιστολής, του escrow account ή τραπεζικού δανεισμού με εκχώρηση της επιδότησης.

• Το μεγαλύτερο μέρος της βαθμολογίας αποτελείται από αντικειμενικά κριτήρια (εισόδημα τριετίας, διάρκεια ανεργίας ή ημερομηνία έναρξης, ύπαρξη συνεργατικού σχήματος, νομός που θα υλοποιηθεί το πλάνο). Η εκπόνηση του πλάνου έχει μικρότερη βαθμολογική σημασία πλην όμως είναι καταλυτική για την κατάταξη πλάνων που ισοψηφούν στα αντικειμενικά κριτήρια.

Συνοπτικά, δικαιούχοι που ικανοποιούν τα εξής κριτήρια έχουν πάρα πολύ υψηλές πιθανότητες να επιδοτηθούν:

- Ατομικό εισόδημα κάτω ή κοντά στις 5.500 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα κάτω ή κοντά στις 15.000 ευρώ

- Διάρκεια ανεργίας μεγαλύτερη των 12 μηνών ή μισθωτή απασχόληση σε συναφές με το πτυχίο αντικείμενο ή έναρξη μεταξύ 2011 & 2016

Στην OWLnFOX κάνουμε δωρεάν προβαθμολόγηση της αίτησης σας και σας ενημερώνουμε για τις δυνατότητες αξιοποίησης όλων των επιδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ, Επενδυτικός, HORIZON κ.α.)