ΕΣΠΑ - Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 

Στις 28/3/2018 (με πιθανή παράταση) λήγει η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων  στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Ίδρυσης Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων»

Αφορά μόνο νέες επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την υποβολή της αίτησης.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με πολλά ευνοϊκά χαρακτηριστικά, όπως:

- Καλύπτει όλα τα είδη καταλυμάτων (και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια ή διαμερίσματα)

- Καλύπτει όλες τις τουριστικές δραστηριότητες (τουριστικά γραφεία /  πρακτορεία, ενοικιάσεις οχημάτων, πωλήσεις εισιτηρίων, ξεναγούς αλλά και δραστηριότητες  όπως γήπεδα γκολφ, 5χ5, πίστες καρτ, δραστηριότητες θεαμάτων)

- Υπάρχει η δυνατότητα για λήψη προκαταβολής του 40% της επιδότησης ή και για χρήση του escrow account

- Το κυριότερο κριτήριο αξιολόγησης της πρότασης, είναι η ύπαρξη ρευστού διαθεσίμου (κατάθεση ή τραπεζικός δανεισμός) για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής (δηλαδή του 50% ως 60% του συνολικού ύψους του πλάνου, πχ για επένδυση ύψους 100.000 ο επενδυτής πρέπει να δείξει καταθέσεις ή δάνεια ύψους  60.000). Άλλο βασικό κριτήριο είναι η επαγγελματική εμπειρία του/των επενδυτών (πχ άνω των 10 ετών εμπειρία (σαν μισθωτός ή σαν επιχειρηματίας) στον τουρισμό παίρνει 10 πόντους ενώ η γενική επαγγελματική εμπειρία άνω των 10 ετών παίρνει 7 πόντους). Για παράδειγμα ένας επενδυτής που διαθέτει την ιδία συμμετοχή, έχει γενική επαγγελματική εμπειρία >10 ετών και υποβάλλει ένα πλάνο που θα βαθμολογηθεί με 8, θα συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία 89,1 / 100 και θα έχει πάρα πολλές δυνατότητες να επιδοτηθεί

- Τα κριτήρια αξιολόγησης του προγράμματος, δίνουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν στον τουρισμό επιχειρηματίες και επαγγελματίες που τώρα δραστηριοποιούνται σε άλλες κατηγορίες (πχ λιανικό/χονδρικό εμπόριο, φαρμακοποιοί, ιατροί κλπ). Η «Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» είναι επιλέξιμη σαν μορφή εταιρείας για το πρόγραμμα.

 - Ο επενδυτής δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει δαπάνες προτού μάθει αν έχει εγκριθεί η αίτηση του. Το μόνο στοιχείο που ζητείται κατά την ηλεκτρονική υποβολή είναι η απόδειξη της διαθεσιμότητας της ιδίας συμμετοχής. Δεν ζητούνται ούτε άδειες δόμησης ή μελέτες μηχανικού, ούτε υπογεγραμμένες προσφορές ή προτιμολόγια. Σαφώς, βέβαια, όσο πιο συγκεκριμένη, αναλυτική και τεκμηριωμένη είναι μια πρόταση που θα υποβληθεί τόσο μεγαλύτερη βαθμολογία θα πάρει σε ότι αφορά τη βαθμολόγηση του πλάνου (που είναι το 35% της συνολικής βαθμολογίας)

- Το ποσοστό της επιδότησης είναι 40% κι εφόσον προσληφθεί έστω ένας εποχιακός εργαζόμενος (τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ ανά έτος) γίνεται 50%. Το ελάχιστο ύψος μιας πρότασης μπορεί να είναι 25.000 και το ανώτερο επιδοτούμενο 400.000 (μπορεί να υποβάλλεις και υψηλότερο πλάνο αλλά θα επιδοτηθείς μόνο για τα 400.000. Για επενδύσεις πολύ μεγαλύτερες των 400.000 ευρώ, ο επενδυτής θα μπορούσε να υποβάλλει πρόταση στον Επενδυτικό.

- ΔΑΠΑΝΕΣ: Καλύπτει δαπάνες όλων των ειδών (κτίρια, εξοπλισμό, υπαλλήλους, λογισμικό κλπ). Δεν ζητάει να προσκομιστούν συγκεκριμένες προσφορές αλλά ζητάει τεκμηρίωση των δαπανών.

- Η πρώτη εκταμίευση της επιδότησης γίνεται μετά την ολοκλήρωση (και πληρωμή) του 30% της ενισχυόμενης επένδυσης.    

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: Ως 30 μήνες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 18/12/2017 – 28/3/2018

Η OWLnFOX αναλαμβάνει την Σύνταξη και Υποβολή αίτησης (συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών, σύνταξη πλάνου, ανέβασμα στην πλατφόρμα) και την παρακολούθηση του έργου εφόσον εγκριθεί (υποβολή φυσικού φακέλου, υποβολή αιτημάτων ελέγχου/  χρηματοδότησης, τροποποιήσεις*, ενστάσεις*): Η ανώτερη αμοιβή που ορίζει το ΕΣΠΑ είναι 4.000 και το ανώτερο ύψος επένδυσης είναι 400.000. Η αμοιβή πάει αναλογικά με το ύψος του πλάνου που θα υποβληθεί. Γίνεται προβαθμολόγηση της αίτησης σας, προκειμένου να γνωρίζετε την πιθανή βαθμολογία και τις πιθανότητες επιδότησης.

Link: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3617


Επισυναπτόμενα

- Ολόκληρη η προκήρυξη του προγράμματος και τα τμήματα που αφορούν τα κριτήρια αξιολόγησης και τις επιδοτούμενες Δραστηριότητες και Δαπάνες

- Τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν τα καταλύματα «κατοικίες» ή «διαμερίσματα/ δωμάτια» και τα απαραίτητα για την αξιολόγηση με «3 κλειδιά»