ΧΑΡΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑ ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ

 
Τα πλαίσια από τα οποία μια υφιστάμενη ή υπο-σύσταση επιχείρηση μπορεί να αντλήσει χρηματοδότηση είναι ΕΣΠΑ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ – ΟΑΕΔ - ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ


Τα επιδοτούμενα προγράμματα ενισχύουν κυρίως τους τομείς της Παραγωγής, της Αγροδιατροφής και της Πληροφορικής/Επικοινωνίας. Επίσης μέσω διάφορων προγραμμάτων επιδοτείται και η έρευνα. Αντιθέτως τα προγράμματα για υπηρεσίες και χονδρικό/λιανικό εμπόριο είναι, και αναμένονται, λίγα.

Η OWLnFOX αναλαμβάνει την διερεύνηση για το κατάλληλου τύπου επιδοτούμενο πρόγραμμα  στο οποίο έχετε την δυνατότητα να ενταχθείτε. Προετοιμάζουμε και καταθέτουμε το επιχειρηματικό πλάνο και τον φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, διεκπεραιώνοντας όλες τις διαδικασίες ως τον έλεγχο και την εκταμίευση. Γίνεται προβαθμολόγηση του έργου βάση των κριτηρίων που δημοσιεύονται στην εκάστοτε προκήρυξη ώστε να γνωρίζει ο πελάτης τις πιθανότητες να επιδοτηθεί τελικά, προτού προχωρήσει στα έξοδα σύνταξης και κατάθεσης φακέλου.

Επισημαίνεται ότι κάθε πρόγραμμα (ΕΣΠΑ ή Επενδυτικός) ορίζει ποια είναι η ανώτερη αμοιβή που επιδοτεί για δαπάνες Συμβούλου (δηλ για την υποβολή της αίτησης και την παρακολούθηση του έργου). Επίσης κατά τον έλεγχο κρίνει το εύλογο της δαπάνης (πχ για ένα μικρό εργό δεν δικαιολογείται η ανώτερη αμοιβή). Τέλος δεν επιτρέπεται η λήψη προκαταβολής από Σύμβουλο πριν την προκήρυξη του εκάστοτε προγράμματος (δηλαδή δεν επιτρέπεται η λήψη προκαταβολής για προγράμματα που αναμένονται ή ακόμα και για αυτά που υπάρχει προ-δημοσίευση). Ο Σύμβουλος έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τον υποψήφιο επενδυτή τουλάχιστον για το αν πληροί τις τυπικές προυποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα και για το ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων.


ΕΣΠΑ

Οι επιδοτήσεις του ΕΣΠΑ είναι σε μορφή χρηματοδότησης (ρευστό) και τα ποσοστά επιδότησης κυμαίνονται από 40% ως και 100%. Επιδοτούν διαμόρφωση κτιρίων, εξοπλισμό, μισθοδοτικό κόστος, προώθηση/διαφήμιση και σε κάποιες περιπτώσεις λειτουργικά κόστη (ενοίκια κλπ). Δεν επιδοτούνται ποτέ πρώτες ύλες. Τα κριτήρια συνήθως περιλαμβάνουν και προσωπικά στοιχεία των αιτούντων (μόρφωση, εμπειρία, εισόδημα κλπ)

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ II

Αφορά: μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) που  έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Επιδότηση: 50 - 70 % ανάλογα τα εισοδηματικά κριτήρια. Καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση του έργου. Ανώτερο ύψος επιδοτούμενου προυπολογισμού 25.000.

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων: ως 1/3/2018 ως και την εξάντληση των πόρων

Link: http://www.ypeka.gr/?tabid=526


ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αφορά: Ξενοδοχεία, Καταλύματα, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια, Τουριστικά Γραφεία / Πρακτορεία, Ενοικιάσεις Οχημάτων, Λοιπές Τουριστικές Δραστηριότητες (γήπεδα γκολφ, 5χ5, καρτ κλπ)

Επιδότηση: 50 %

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων: ως 28/3/2018

Link: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3617


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αφορά: Μεταποιητικές (βιοτεχνίες / βιομηχανίες) Επιχειρήσεις που έχουν εξαγωγική δραστηριότητα  για συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού

Επιδότηση: 50 %, ως 20.000 ανα έκθεση με ανώτερο τα 100.000

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων: από 18/1/2018 (εως εξαντλήσεως του προυπολογισμού)

Link: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3708

ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αφορά: Υφιστάμενους Γεωργούς κι επιχειρήσεις για ανέγερση κτιρίων, αγορά εξοπλισμού κάθε είδους  και λήψη υπηρεσιών που αφορούν Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας ή Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας

Επιδότηση: 40% – 85% ανάλογα την περιοχή και το μέγεθος της επιχείρησης

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων: Ως 2/4/2018

Link:
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3722ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Αφορά: Επιχειρήσεις Υδατοκαλλιέργειας για αναβάθμιση ή επέκταση

Επιδότηση: 30% – 85% ανάλογα την περιοχή και το μέγεθος της επιχείρησης

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων: Ως 28/2/2018

Link: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3591


ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ:

Σύμφωνα με επίσημη παρουσίαση του ΕΣΠΑ τα προγράμματα που αναμένονται να προκηρυχθούν είναι:


→ Β΄ κύκλος του προγράμματος ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Έρευνα (ΚΑΔ 72)

Links:    https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3365


→ Β΄ κύκλος του προγράμματος Ενίσχυση ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  (μόνο για επιχειρήσεις Μεταποίησης / Πληροφορικής / Αγροδιατροφής)

Links:    https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2649


→ Β΄ κύκλος του προγράμματος Ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων (μόνο για επιχειρήσεις Μεταποίησης / Πληροφορικής / Αγροδιατροφής)

Links:    https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2783


→ Αναβάθμιση επιχειρήσεων Λιανεμπορίου, Υπηρεσιών, Εστίασης & Ιδιωτικής Εκπαίδευσης στους τομείς: εξοικονόμησης ενέργειας, logistics, Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών


→ Ψηφιακό voucher - κουπόνια αγοράς ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ψηφιακών υπηρεσιών για όλες τις ΜΜΕ επιχειρήσεις (remote παραγγελιοληψία, ηλεκτρονικό κατάστημα, κ.ά.). Περιλαμβάνει και Υπηρεσίες, Χονδρικό/Λιανικό Εμπόριο


→ Μέτρο 6.1 για Νέους Αγρότες (έχει λήξει ο κύκλος του 2016 αναμένεται ο κύκλος του 2018). Επιδότηση 17.000

Links:    http://www.owlnfox.gr/news/item/37-enisxysi-neon-agroton-os-41-eton-apodosi-ana-typo-kalliergeias


→ Voucher Ευρεσιτεχνίας - κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

→ Αναβάθμιση εταιριών franchising


→ Αναβάθμιση επιχειρήσεων της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας


→  Ενίσχυση των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ)ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ

Ο επενδυτικός απευθύνεται σε υφιστάμενες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Παραγωγής, της Πληροφορικής, της Αγροδιατροφής και του Τουρισμού. Η επιδότηση έχει τη μορφή της επιχορήγησης σε ρευστό, σε συνδυασμό με φοροαπαλλαγή και επιδότηση leasing. Το ύψος της επιδότησης κυμαίνεται από 30% ως 50%. Τα κύρια κριτήρια αξιολόγησης είναι η βιωσιμότητα της επένδυσης και η δυνατότητα κάλυψης της ιδίας συμμετοχής.

Στη παρούσα φάση είναι σε εξέλιξη ο Β΄ κύκλος των εξής προγραμμάτων  

→ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Επιδοτεί κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και λοιπές δαπάνες και η επιδότηση (30-50%) είναι μίγμα χρηματοδότησης, φοροαπαλλαγής και επιδότησης leasing

NEEΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Επιδοτεί κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και λοιπές δαπάνες και η επιδότηση (30-50%) είναι μίγμα χρηματοδότησης, φοροαπαλλαγής και επιδότησης leasing

→ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Επιδοτεί την αγορά εξοπλισμού σε ποσοστό 30-50% με μορφή φοροαπαλλαγήςLinks:    http://www.owlnfox.gr/news/item/36-perilipsi-tou-ependytikou-nomou

                https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/default.htm
ΟΑΕΔ

Τα προγράμματα του ΟΑΕΔ επιδοτούν την πρόσληψη ανέργων από επιχειρήσεις. Βασικό κριτήριο είναι να μην έχει προβεί η επιχείρηση σε μείωση του προσωπικού της το αμέσως προηγούμενο διάστημα. Η διάρκεια της επιδότησης είναι από 9-24 μήνες και το ύψος της επιδότησης συνήθως είναι το 50% του συνολικού μισθολογικού κόστους.

Αυτή τη στιγμή είναι ενεργά 3 προγράμματα για πρόσληψη ανέργων α) για πρόσληψη ανέργων 30-49 ετών β) για πρόσληψη ανέργων άνω των 50 ετών γ) και για πρώτη πρόσληψη από επαγγελματίες ως 35 ετών και επιχειρήσεις όπου η πλειοψηφία των εταίρων είναι κάτω από 35 ετών, και η επιχείρηση δεν είχε ποτέ στο παρελθόν προσλάβει εργαζόμενο.

Link: http://www.oaed.gr/programmata-epichoregeses-epicheireseon-gia-demiourgia-neon-theseon-ergasias

ΟΑΕΔ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Έχουν ανακοινωθεί και αναμένονται τα εξής δύο προγράμματα:

→  Πιλοτικό πρόγραμμα δημιουργίας επιχειρήσεων από ανέργους 18-29 ετών με επιδότηση 20.000 ευρώ

→  Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση. Αφορά την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών.ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

→  HORIZON

Το κυριότερο πρόγραμμα για χρηματοδότηση επιχειρήσεων είναι το HORIZON καθώς τα υπόλοιπα προγράμματα αφορούν κυρίως κυβερνητικούς θεσμούς.  Αφορά επιχειρήσεις που ασχολούνται με την έρευνα και την ανάπτυξη & παραγωγή προιόντων, ιδίως στην πληροφορική. Στον προηγούμενο κύκλο για Επιχειρήσεις που ολοκληρώθηκε η διαδικασία ήταν η υποβολή πρότασης (10 σελίδων) σχετικά με το «προιόν»  που σχεδιάζεται να παραχθεί. Κύριο κριτήριο είναι η δυνατότητα της επιχείρησης (βάση εμπειρίας, και μεγέθους) να υλοποιήσει το project. Σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης η επιχείρηση επιδοτούνταν με 50.000 ευρώ προκειμένου να παρουσιάσει αναλυτική και τεκμηριωμένη μελέτη εντός 6 μηνών. Εφόσον εγκριθεί και η αναλυτική μελέτη, η πρόταση επιδοτείται με ποσό από 500.000 ως 1.500.000 ευρώ

LINKS:  http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=125I490I1218I646I514511

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections-projects


ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Αναμένονται προγράμματα που θα συγχρηματοδοτούν τα δάνεια προς επιχειρήσεις με κυριότερο το ΤΕΠΙΧ ΙΙ


→  COSME. Το πρόγραμμα είναι ενεργό και παρέχεται από συνεργαζόμενες τράπεζες. Αφορά την χρηματοδότηση με μειωμένο επιτόκιο και μειωμένες εξασφαλίσεις και απευθύνεται μόνο σε επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται καινοτόμες ή πληρούν άλλα κοινωνικά κριτήρια.


→  ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Επιδοτεί το επιτόκιο κατά 50%. Καλύπτει μεγάλο πλήθος δραστηριοτήτων (εκτός από πρωτογενή τομέα).

Link: http://www.etean.gr/PublicPages/SearchResult.aspx?Type=PressRelease&ID=39→  ΜΙΚΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ PROGRESS. Δάνεια ως 25.000με ευνοικούς όρους σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που πληρούν κάποια κοινωνικά κριτήρια

Link:       http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=836

                https://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_el.htm

  

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

Οι τράπεζες δεν δίνουν (ή δίνουν πολύ δύσκολα) χρηματοδότηση σε υπο-σύσταση εταιρείες ή σε εταιρείες που δεν έχουν κλείσει δύο χρήσεις. Το κυριότερο κριτήριο για έγκριση χρηματοδότησης είναι τα έσοδα/εισοδήματα και η πιστοληπτική ικανότητα (Τειρεσίας) της επιχείρησης και των εμπλεκόμενων προσώπων (διαχειριστές, εταίροι κλπ) και όχι οι εξασφαλίσεις. Τα επιτόκια είναι ιδιαίτερα υψηλά ακόμα και με εξασφαλίσεις (6-11%). Σε μερικές περιπτώσεις είναι πιο εύκολη (και αποτελεσματική) η χορήγηση καταναλωτικού δανείου (εφόσον υπάρχουν εισοδήματα και εξασφαλίσεις) παρά η χορήγηση επιχειρηματικού δανείου. Σαφώς, βέβαια, οι τράπεζες προσφέρουν διάφορα ευνοικά προγράμματα χρηματοδοτήσεων (κάποια με επιδοτούμενο επιτόκιο) και μπορεί ο ενδιαφερόμενος επενδυτής  να απευθυνθεί για ενημέρωση.