ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ (Airbnb) – ΠΟΤΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ

Με την  ΠΟΛ 1187/2017 αποσαφηνίστηκε το πλαίσιο το οποίο διέπει τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της απόφασης είναι η απελευθέρωση του πλήθος των ακινήτων που μπορεί να εκμισθώνει ένας «διαχειριστής» καθώς και των ημερών για τα οποία τα εκμισθώνει.  Επίσης επιτρέπει την ενοικίαση δωματίων μέσα σε διαμερίσματα. Δεν υπάρχει υποχρέωση για παροχές στον ενοικιαστή (πλην κλινοσκεπασμάτων) αλλά δεν επιτρέπεται και η παροχή οποιασδήποτε επιπλέον υπηρεσίας. Πολλοί πολίτες που διαθέτουν αναξιοποίητα ακίνητα θα επωφεληθούν από αυτή την απόφαση.

Ένα φυσικό πρόσωπο δεν χρειάζεται να προβεί σε έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας και ένας ελεύθερος ή ατομικός επιχειρηματίας δεν χρειάζεται να προσθέσει Κωδικό Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Επίσης δεν χρειάζεται κάποια άδεια (καταλύματος κλπ)

Συνοπτικά, η βραχυχρόνια μίσθωση δεν θεωρείται επιχειρηματική δραστηριότητα και συμφέρει (ως προς την εναλλακτική της ίδρυσης τουριστικής επιχείρησης) μέχρι τις (περίπου) 15.000 έσοδα το έτος. Ως τις 12.000, τα έσοδα από ενοίκια φορολογούνται αυτοτελώς με 15%. Από τις 12.000 όμως και ως τις 35.000 τα έσοδα φορολογούνται με 35% και από τις 35.000 και άνω με 45%. Επιπλέον δεν υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης δαπανών (δηλαδή τα έξοδα για πχ τη συντήρηση του ακινήτου δεν αφαιρούνται από τα έσοδα των ενοικίων ώστε να προκύψει το καθαρό φορολογητέο).

Αντιθέτως μια επιχείρηση εκμετάλλευσης τουριστικών ακινήτων φορολογείται με 29% ανεξαρτήτως ποσού και αν έχει τη μορφή ατομικής με 22% ως τις 20.000 κέρδος (29% ως τις 30.000, 37% ως τις 40.000, 45% για το επιπλέον). Επιπλέον  έχει δικαίωμα έκπτωσης των διαφόρων δαπανών που αφορούν το ακίνητο, δικαίωμα συμμετοχής σε επιδοτούμενα προγράμματα κλπ. Από την άλλη έχει τις δαπάνες που συνεπάγεται η επιχειρηματική δραστηριότητα (τέλη επιτηδεύματος, λογιστική τήρηση)

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ: ΠΟΛ 1187/2017 - «Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού».