ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΙΙ

Ξεκινά από την 1/3/2018 η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ Οίκον

Ανώτερο ύψος Επιδοτούμενων Παρεμβάσεων: 25.000 ευρώ (επιδοτείται και ο ΦΠΑ)

Επιδότηση: 50 - 70 % ανάλογα τα εισοδηματικά κριτήρια.

Χρηματοδότηση: Δεν είναι αναγκαίος ο τραπεζικός δανεισμός, η επιχορήγηση καταβάλλεται όμως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων: από 15/2/2018 ως και την εξάντληση των πόρων. Δεν γίνεται συγκριτική αξιολόγηση των αιτήσεων αλλά εφόσον μία αίτηση πληροί τα κριτήρια και υπάρχει ποσό προς διάθεση τότε εγκρίνεται. Με αυτή την έννοια έχει σημασία να γίνει γρήγορα η αίτηση


Αφορά: μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) οι οποίες:

- έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

- Χρησιμοποιούνται ως πρώτη κατοικία από αυτόν που τα κατοικεί (σημ.: επιδοτούνται και οικήματα που ενοικιάζονται, εφόσον υποβληθεί αίτηση από τον ιδιοκτήτη)

- Είναι νόμιμα (σημ.: υπάρχει οικοδομική άδεια η οποία ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση του οικήματος)


Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:

α. έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.

 (σε περίπτωση ύπαρξης συνιδιοκτητών θα πρέπει να συναινέσουν στην αίτηση)

β. πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια


Κάθε Ωφελούμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μια αίτηση. Επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων για περισσότερες ιδιοκτησίες από το ίδιο πρόσωπο εάν οι επιπλέον της μιας αίτησης αποτελούν μέρος αίτησης/ αιτήσεων που αφορά σε πολυκατοικία.

Για κάθε επιλέξιμη κατοικία πρέπει να υποβληθεί μία μόνο αίτηση


Εισοδηματικά Κριτήρια:

Το ποσοστό επιχορήγησης εξαρτάται από το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα και κυμαίνεται από 50% ως 70%Κατη­

γορία

Ατομικό

«Εισόδημα

επιβολής

εισφοράς

αλληλεγγύης»

Οικογενειακό

«Εισόδημα

επιβολής

εισφοράς

αλληλεγγύης»

Βασικό

Ποσοστό

Επιχορήγησης

Αύξηση

Επιχορήγησης

ανά

εξαρτώμενο

τέκνο

Μέγιστο

Ποσοστό

Επιχορήγησης

1

Έως 10.000

Έως 20.000

60%

5%

70%

2

> 10.000 έως 15.000

> 20.000 έως 25.000

50%

5%

70%

3

> 15.000 έως 20.000

> 25.000 έως 30.000

40%

5%

70%

4

> 20.000 έως 25.000

> 30.000 έως 35.000

35%

5%

70%

5

> 25.000 έως 30.000

> 35.000 έως 40.000

30%

5%

50%

6

> 30.000 έως 35.000

> 40.000 έως 45.000

25%

5%

50%

7

> 35.000 έως 40.000

> 45.000 έως 50.000

0%

0%

0%Επιλέξιμες Δαπάνες:

1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη πχ. αντικατάσταση κεραμιδιών, κτλ).

2. Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (συμπ. εξώπορτα κτηρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες, κτλ).

3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (συμπ. Αντικατάσταση εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης κτλ).

Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων.

Οι συνολικές δαπάνες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 250 ευρώ ανα τμ2. (Δηλαδή κατοικία με εμβαδό 50τμ επιδοτείται ως τις 12.500).


ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Επιδοτούνται οι αμοιβές του Μηχανικού και του Συμβούλου οι οποίες είναι:

Μηχανικός: 62 ευρώ συν 1,86 ευρώ για κάθε τετραγωνικό μέτρο με ανώτερο τα 310 ευρώ για τις μονοκατοικίες και τα 806 ευρώ για τις πολυκατοικίες

Σύμβουλος: 248 ευρώ για τις μονοκατοικίες και ως 620 ευρώ για τις πολυκατοικίες


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

- Ενημέρωση από Σύμβουλο και Μηχανικό για το αν πληρούνται τα κριτήρια ένταξης

- Υποβολή αίτησης και έκδοση του πρώτου ενεργειακού πιστοποιητικού

- Λήψη προκαταβολής εφόσον έχει γίνει τραπεζικός δανεισμός

- Υλοποίηση και Εξόφληση Δαπανών

- Έκδοση δεύτερου ενεργειακού πιστοποιητικού και λήψη επιχορήγησης


Η καταβολή της επιχορήγησης και η εκταμίευση του συνολικού ποσού του δανείου ολοκληρώνεται εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου.

Οι ωφελούμενοι έχουν υποχρέωση να εξοφλήσουν την ίδια συμμετοχή στους προμηθευτές, και το υπόλοιπο οι προμηθευτές το λαμβάνουν όταν καταβληθεί η επιχορήγηση. Προκειμένου για την ίδια συμμετοχή (δηλαδή το ποσό που δεν καλύπτεται από την κρατική επιχορήγηση) οι ωφελούμενοι μπορούν να πάρουν δάνειο με μηδενικό επιτόκιο καθώς το επιτόκιο είναι επιδοτούμενο 100%. Με την εγκριτική απόφαση, μπορεί να εκταμιευτεί το 70% του δανείου.

Η OWLnFOX αναλαμβάνει το ρόλο του Συμβούλου και μπορεί να υποδείξει συνεργαζόμενους Μηχανικούς και εταιρείες ανακαινίσεων


Επισυναπτόμενα: Οδηγός Προγράμματος

Link: http://www.ypeka.gr/?tabid=526